Voor wie is Laarstede

Wonen in Laarstede is bij uitstek geschikt voor ouderen met behoefte aan 24-uurs ondersteuning en nabijheid. Ouderen bij wie de zorgvraag in complexiteit toeneemt. Appartementen in Laarstede zijn bestemd voor mensen met een zorgzwaartepakket 5 VV of hoger. In principe is elk appartement uitermate geschikt voor één persoon, een echtpaar kan eventueel bij uitzondering ook in Laarstede wonen. In Laarstede kan in alle privacy beschermd  gewoond worden. Ieder appartement is als een volwaardig zelfstandig woonappartement uitgerust.

Wilt u in Laarstede komen wonen, dan schrijft u zich in bij Het Laar. Afhankelijk van de aard en de omvang van uw zorgvraag wordt bekeken of Laarstede een passende woonlocatie voor u is. Naast Laarstede biedt Het Laar huurappartementen en zorgappartementen in de gebouwen Laarzicht, Laarakker en Laarhoven.

Voor meer informatie over inschrijven bij Het Laar en de verschillende appartementen in Het Laar,  klikt u hier.