Voor wie is Laarstede

Wonen in Laarstede is bij uitstek geschikt voor ouderen met behoefte aan 24-uurs toezicht en zorg. Ouderen bij wie de zorgvraag in complexiteit toeneemt. Appartementen in Laarstede zijn bestemd voor mensen met een zorgzwaartepakket 5 VV of hoger. In Laarstede kan in alle privacy verzorgd en beschermd  gewoond worden. Ieder appartement is als een volwaardig zelfstandig woonappartement uitgerust.