Missie

Het Laar stelt u in staat om uw vertrouwde woon- en leefstijl voort te zetten en hieraan waarde en betekenis toe te voegen. Omdat het leven het waard is om ervan te genieten.

Onze missie:
‘Aangenaam leven met Het Laar’

en ‘Aangenaam werken bij Het Laar’

De missie ‘Aangenaam leven met Het Laar’ is in 2021 aangevuld met ‘Aangenaam werken bij Het Laar’.  Onze collega’s en vrijwilligers vormen immers de allerbelangrijkste schakels in het bieden van een aangename dag voor onze (wijk)bewoners. Veel van onze middelen (tijd, geld en aandacht) zetten we in voor de ondersteuning van aangenaam werken bij Het Laar. We willen dat onze collega’s en vrijwilligers zich gezien en gehoord voelen en worden ondersteund in hun dagelijkse werk.

We stellen ons dagelijks de vraag: “Wat kunnen we samen doen om er voor u een aangename dag van te maken?’

U kunt met Het Laar het leven blijven leven zoals u dat zelf wilt. Ook als het wat minder makkelijk wordt om vast te houden aan uw eigen zelfstandigheid en leefstijl. Leeftijd en fysieke conditie doen niets af aan de behoefte om zelfstandig te zijn, met Het Laar.

Ouderen die wonen in de omringende wijken worden ondersteund door Het Laar. Onze medewerkers zijn erop gericht om hen zorgeloos verder te laten leven in hun eigen huis. Niet alleen brengen we zorg naar hen toe, we nodigen ze ook uit om deel te nemen aan de sociale en culturele activiteiten en clubs en verenigingen van Het Laar. Het Laar is ook voor hen een sfeervolle ontmoetingsplaats.

Onze kernwaarden? Stijlvol. Bruisend. Verzorgd. Als u kennismaakt met Het Laar, de bewoners, medewerkers en vrijwilligers, dan ervaart u het.

Positieve gezondheid

Vitaliteit, eigen regie en zelfredzaamheid zijn van groot belang. Het Laar biedt persoonsgerichte zorg en ondersteuning volgens het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Samen met de (wijk)bewoner staan we stil bij de onderwerpen kwaliteit van leven, meedoen, mentaal welbevinden, zingeving, lichaamsfuncties en het dagelijks functioneren. Gesprekken over deze onderwerpen maken duidelijk wat de (wijk)bewoner echt belangrijk vindt in het leven en waarvan hij/zij gelukkig wordt. Er is aandacht voor het unieke van de (wijk)bewoner, diens achtergrond en levensverhaal. In de mens- en zorgvisie van Het Laar zijn belangrijke afspraken vastgelegd ten aanzien van de zorg- en dienstverlening.  Lees meer over onze mens- en zorgvisie.