Kwaliteit en keurmerken

Het Laar heeft oog voor kwaliteit. Zelforganiserende teams werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Teams worden hierbij ondersteund door het aanwezige kwaliteitssysteem en de landelijke kwaliteitskaders.

Het Laar zorgt ervoor dat het wonen, de zorg en de behandeling tot in de puntjes geregeld is. Daarnaast maken de vele gemaksdiensten en het gevarieerde activiteitenaanbod een aangenaam leven voor onze (wijk)bewoners mogelijk.

In 2022 heeft Het Laar opnieuw het Gouden PREZO Keurmerk in de zorg voor Het Laar Verzorging, Het Laar Verpleging en Het Laar Zorg Thuis behouden. Dit laat zien dat we goed bezig zijn.

In het najaar van 2022 voerde een onafhankelijk onderzoeksbureau een tevredenheidsraadpleging uit onder onze bewoners, hun contactpersonen en de cliënten van de thuiszorg. De resultaten worden door de teams aangegrepen om continu te leren en ontwikkelen.

Op de site www.zorgkaartnederland.nl kunnen (wijk)bewoners van Het Laar en hun naasten hun waardering over Het Laar kenbaar maken. De mooie waarderingen voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging maken ons trots.  De waarderingen zijn hieronder te zien:

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHet Laar is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

In de ‘Kwaliteitskaders voor Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging’ is beschreven wat wordt verstaan onder goede zorg en wat (wijk)bewoners en hun naasten hiervan mogen verwachten. In het kwaliteitsverslag 2022 leest u op welke wijze Het Laar -methodisch- werkt aan het bieden van kwalitatief veilige, persoonsgerichte zorg en ondersteuning in een aangename woon- en leefomgeving: 

Bestuurs-/kwaliteitsverslag 2022

Bijgaand vindt u het kwaliteitsplan voor 2023 & 2024

Kwaliteitsplan 2023 & 2024

Zilver voor de Milieuthermometer
Het Laar tekende in 2018 de Green Deal Hart van Brabant. Binnen deze Green Deal Hart van Brabant behaalde Het Laar als eerste het bronzen Milieuthermometercertificaat. Op 3 december 2020 vond de audit voor zilver plaats in Het Laar. Met een rondgang door het gebouw, gevoerde gesprekken en getoonde dossiers vond de beoordeling plaats. Het Milieu Platform Zorgsector concludeerde dat Het Laar aantoonbaar aan de eisen voor het zilveren niveau voldoet. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers is het doel van deze Green Deal.

In januari 2023 vond de uitgestelde tussentijdse audit plaats voor het zilveren certificaat over 2022. Het positieve resultaat van deze audit heeft Het Laar in de loop van 2023 ontvangen. We betrekken op een actieve manier onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers bij het verbeteren van de duurzaamheid, onder andere door hen op onderdelen verantwoordelijkheden te geven. Ook onze (toe)leveranciers stimuleren we om mee te denken in het optimaliseren van onze bedrijfsvoering op het gebied van duurzaamheid.

Milieujaarverslag 2022

Bijgaand vindt u het Milieu- en duurzaamheidsbeleid van Het Laar voor 2024

Milieu- en duurzaamheidsbeleid 2024

Lerend netwerk
Op 1 juli 2017 sloeg Het Laar met vijf Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen ineen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Maria-Oord, ’t Heem en Amaliazorg. In 2021 is De Leyhoeve als zorgaanbieder toegetreden tot het lerend netwerk. Samen vormen ze een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen.

De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector) werken al vele jaren actief samen aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar (wijk)bewoners. Binnen en tussen organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken we ‘met elkaar’ aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg.