Thuiszorg/wijkverpleging

Als u ouder wordt, kunt u behoefte krijgen aan ondersteuning. Ook als u zelfstandig woont in uw eigen woning komen de medewerkers van Het Laar graag bij u thuis als u zorg nodig heeft. 

Hoe regelt u thuiszorg/wijkverpleging van Het Laar?
Wilt u gebruik maken van Thuiszorg/wijkverpleging van Het Laar? Neem dan contact op met onze wijkverpleegkundigen via 013-4657700. De wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een huisbezoek en bespreekt  samen met u en eventueel uw partner, familielid of mantelzorger de mogelijkheden van ondersteuning. Op basis van een zorgbehoeftebepaling wordt vastgesteld welke zorg nodig is. Het zorgplan wordt samen met u opgesteld. Hierin is vastgelegd welke zorg u krijgt en op welke dagen. Ook wordt in het plan rekening gehouden met wat u zelf kunt en de ondersteuning die uw naasten kunnen bieden.

Contactverzorgenden en wijkverpleegkundigen hebben oog voor het welzijn van uw naasten/mantelzorgers. Zij bespreken tijdens de zorgverlening en/of de evaluatiegesprekken welke ondersteuning aan de naaste/mantelzorger kan worden geboden om (dreigende) overbelasting te voorkomen. 

Vertrouwde gezichten
De thuiszorg/wijkverpleging wordt zoveel als mogelijk geleverd door een kleine groep zorgverleners. We hechten er immers waarde aan dat u in uw woning vertrouwde gezichten treft. Ook de contacten met uw familie en/of uw vertegenwoordiger proberen we via een vaste contactpersoon vanuit Het Laar te laten verlopen.

Hoe is de thuiszorg/wijkverpleging van Het Laar verzekerd en waar levert Het Laar deze zorg?
De thuiszorg/wijkverpleging bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging en de levering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Laar heeft voor het leveren van thuiszorg/wijkverpleging in 2023 en 2024 afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars a.s.r., Caresq, CZ, DSW, Menzis, ONVZ, OWM Zorg en Zekerheid, Salland (ENO), VGZ en Zilveren Kruis.

Het Laar levert thuiszorg/wijkverpleging in de eigen huurappartementen en in een straal van zo’n 8 km rond Het Laar.  We zijn actief in Goirle en in de wijken van Tilburg met de postcodes 5013, 5014, 5017, 5021, 5022, 5025, 5026, 5032, 5037, 5038, 5041, 5042, 5044, 5046, 5051, 5052 en 5053.

Met de zorgverzekeraars Caresq, Salland (ENO) en Zilveren Kruis heeft Het Laar een overeenkomst inzake de levering van thuiszorg/wijkverpleging in uitsluitend postcodegebied 5025.

Indien u bij één van deze zorgverzekeraars bent verzekerd en in betreffende postcodegebied woonachtig bent, dan bent u voor de thuiszorg/wijkverpleging van Het Laar geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook het wettelijk verplicht eigen risico geldt niet voor deze zorg.

Mocht u aangesloten zijn bij een andere, niet genoemde zorgverzekeraar, dan adviseren wij u contact op te nemen met deze verzekeraar en te informeren naar de mogelijke kosten. Staat in de opsomming van verzekeraars uw verzekeraar er niet bij, kijk dan op uw polis onder welke verzekeraar uw zorgverzekering valt.

Heeft u nog vragen of wilt u zeker weten of Het Laar met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft voor 2023 en 2024, neem dan contact op met het Servicebureau van Het Laar (013-4657700).

We willen u er op attenderen dat de beschikbaarheid per verzekeraar voor nieuw aangemelde cliënten door het jaar heen kan wijzigen. Cliënten die al thuiszorg/wijkverpleging ontvangen, blijven de thuiszorg ontvangen. Recente informatie is altijd telefonisch in te winnen bij het Servicebureau van Het Laar (013-4657700). Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de andere zorgaanbieders die in uw wijk actief zijn. 

Thuiszorg Het Laar ook voor Tilburgers met WLZ-indicatie
Het Laar levert ook thuiszorg aan Tilburgers met een WLZ-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg bieden wij in de vorm van een modulair pakket thuis (MPT) en in Het Laar bieden we het ook in de vorm van een Volledig pakket Thuis (VPT). Voor deze zorgvorm betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Raadpleeg voor meer informatie www.hetcak.nl.

Het Laar biedt u meer dan zorg. Zodat ook uw eigen woning uw comfortabele thuis kan blijven. Bijna alle zorg- en comfortdiensten die ten dienste staan van de bewoners van Het Laar, staan ook in uw eigen huis ter beschikking. Vraag ernaar bij het Servicebureau (013-4657700).

 Wat zijn de ervaringen met thuiszorg/wijkverpleging van Het Laar?
Graag willen we het waarderen van Het Laar op ZorgkaartNederland bevorderen. Want steeds vaker oriënteren mensen zich online om te kiezen welke zorgaanbieder het beste bij hen past. Deze waarderingen worden steeds belangrijker. Ze helpen u om een betere keuze te maken. Tevens helpen de waarderingen Het Laar om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. U vindt alle waarderingen over Het Laar op de site van ZorgkaartNederland. U  kunt daar ook uw eigen waardering achterlaten voor de Wijkverpleging van Het Laar.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHet Laar Wijkverpleging is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering