Eerstelijns verblijf

Als het thuis even niet kan

Eerstelijnsverblijf is tijdelijk verblijf in een appartement van Het Laar. U kunt hiervan gebruik maken als u uit het ziekenhuis ontslagen bent en het bij u thuis aan geschikte verzorging ontbreekt. Eerstelijnsverblijf in een appartement van Het Laar is dan een uitkomst. U kunt daar maximaal drie maanden gebruik van maken. Eerstelijnsverblijf stelt mensen in staat om daarna zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

De huisarts of de medisch specialist stelt de indicatie voor eerstelijnsverblijf; het verblijf maakt onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De indicatiesteller meldt u aan bij Het Laar. Wij kijken vervolgens of wij een geschikt appartement voor u hebben.

U krijgt in Het Laar de verzorging die u nodig heeft. Onze medewerkers staan voor u klaar. U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van alle voorzieningen, zoals restaurant Chapeau!, de kapper en het activiteitenaanbod van Er-op-Uit! We bieden ook specialistische zorg als dat nodig is. Uw huisarts is hoofdbehandelaar als het gaat om de medische zorg. Gedurende uw verblijf overleggen wij met u wanneer u weer terug kunt naar uw eigen huis en wat hiervoor aan ondersteuning nodig is.

Het Laar heeft voor het leveren van eerstelijnsverblijf in 2021 afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars ASR, Caresq, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Indien u bij een van deze zorgverzekeraars bent verzekerd, dan komt het eerstelijnsverblijf ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering. De vergoeding vanuit de Zvw voor het eerstelijnsverblijf geldt, naast voor het verblijf, de maaltijden en schoonmaak, ook voor de kosten van verpleging, verzorging en paramedische zorg tijdens dit verblijf.

Staat in de bovengenoemde opsomming van verzekeraars uw verzekeraar er niet bij, kijk dan op uw polis onder welke verzekeraar uw zorgverzekering valt. Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee Het Laar geen afspraken heeft gemaakt, dan adviseren wij u contact op te nemen met deze verzekeraar en te informeren naar de mogelijkheden. Heeft u daarna nog vragen of wilt u zeker weten of Het Laar met uw zorgverzekeraar een overeenkomst voor 2021 heeft, neem dan contact op met het Servicebureau van Het Laar.

Wilt u gebruik maken van het eerstelijnsverblijf van Het Laar? Neem dan contact op met uw huisarts of uw medisch specialist. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de andere zorgaanbieders die in uw wijk actief zijn. Hebt u nog vragen neem in dat geval contact op met het Servicebureau van Het Laar.