Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Lonneke de Haan, bestuurder

 

 

 

 

Raad van Toezicht

Frank van der Linden, voorzitter

Esther de Vries, vicevoorzitter

 

 

 

Rob Conijn, lid

Bianca de Jong – Muhren, lid

 

 

 

Erleyne Brookman, lid

 

 

 

 

 

Klik hier voor het organigram Organigram Het Laar

Kijk hier voor de Statuten van Stichting Het Laar, het Reglement Raad van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht en de Toezichtvisie Raad van Toezicht

Klik hier voor het Standaard formulier Publicatieplicht Stichting Het Laar