Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Lonneke de Haan, bestuurder

Raad van Toezicht

Carin van Huët, voorzitter

Carin_van_Huet

Esther de Vries, vicevoorzitter

Rob Conijn, lid

Bianca de Jong – Muhren, lid

Erleyne Brookman, lid

 

Klik hier voor het Organigram Het Laar

Kijk hier voor de Statuten van Stichting Het Laar, het Reglement Raad van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht en de Toezichtvisie Raad van Toezicht

Klik hier voor het Standaard formulier Publicatieplicht Stichting Het Laar