Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Lonneke de Haan, bestuurder

Raad van Toezicht

Pieter Sennema, voorzitter

Koen van Haaren, vicevoorzitter

Esther de Vries, lid

Bianca de Jong – Muhren, lid

Erleyne Brookman, lid

 

 

Klik hier voor het organigram
Organigram Het Laar

Kijk hier voor de Statuten van Stichting Het Laar, het Reglement Raad van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht en de Toezichtvisie Raad van Toezicht.