Complimenten en klachten

Graag horen wij van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Uw reacties geven ons inzicht in wat goed gaat en wat Het Laar kan verbeteren. Zo kunnen wij de kwaliteit van zorg en diensten verder vergroten. Bent u tevreden over de zorg- en dienstverlening van Het Laar? Wij waarderen het zeer als u dat ons, maar ook anderen laat weten. Het Laar stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw waardering kenbaar maakt via ZorgkaartNederland. U helpt daarmee anderen die aangewezen zijn op professionele zorg bij het maken van een goede keuze uit de zorgaanbieders. Klik hier voor de website van ZorgkaartNederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHet Laar is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

Heeft u een suggestie hoe Het Laar haar zorg- en dienstverlening verder kan optimaliseren? Ook dat horen wij graag van u. Een suggestie kunt u kenbaar maken door dit via e-mail door te geven (info@hetlaar.nl)

Ongenoegens/Klachten
Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Dan kunt u uw ongenoegen bespreken met de betrokken medewerker/vrijwilliger of hun leidinggevende(n). Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing of als u als (wijk)bewoner (of familieleden) onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Het Laar. U kunt de klachtenfunctionaris Lianne Schepens bellen (06-25543582) of mailen (klachtenfunctionaris@hetlaar.nl). De klachtenfunctionaris kan desgewenst adviseren en/of bemiddelen bij een ongenoegen of klacht. Zij behandelt uw ongenoegen of klacht in alle vertrouwelijkheid. De klachtenfunctionaris hanteert hierin een onafhankelijke werkwijze. Meer over de werkwijze vindt u in de brochure ongenoegens en klachten en in de klachtenregeling van Het Laar. U vindt de brochure en de klachtenregeling op deze informatiepagina.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorgorganisatie wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die in de wijk wonen. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat er vrijwillige zorg wordt toegepast. Onvrijwillige zorg wordt alleen toegepast als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving.

Heeft u vragen over de inzet van onvrijwillige zorg of wilt u graag dat iemand eens met u meedenkt, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Gerritsen. Zij is de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor de Wet zorg en dwang. Zij luistert naar uw verhaal, helpt u bij het verhelderen van uw vragen en kan meegaan naar gesprekken die over uw vraag gaan.

Corine Gerritsen is te bereiken via telefoonnummer 06 – 42 18 94 15 of via email cgerritsen@zorgbelangbrabant.nl.

Externe Klachtencommissies
Mocht u met Het Laar niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Zorginstellingen Breda e.o., de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg, de externe geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, of de bevoegde rechter/de inspectie voor de Gezondheidszorg. De klachtenfunctionaris van Het Laar kan u informeren over de dan te volgen procedure.