Vrijwilligers

In Het Laar werken veel vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar in onze organisatie. Dankzij hen kunnen we veel extra activiteiten voor onze bewoners realiseren. Ook onder de bewoners zelf bevinden zich veel vrijwilligers. Mensen die bij Het Laar wonen maken zich op vele terreinen dienstbaar voor een ander.

Onze vrijwilligers zijn volwaardige partners van onze medewerkers. De vrijwilligerscoördinator zoekt naar de beste match van beschikbare werkzaamheden en talenten en interesses van iedere vrijwilliger. Ook tips en suggesties van u zijn van harte welkom. Want hebt u zelf een speciaal aanbod in vrijwilligerswerk, dan staat Het Laar daar voor open. En waar nodig, bieden we onze vrijwilligers deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld in het begeleiden van bewoners met dementie. Dit doen we tijdens regelmatig terugkerende vrijwilligersbijeenkomsten. We tekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Vrijwilligersplatform
Sinds 2009 werkt Het Laar met een vrijwilligersplatform; dit overlegplatform, bestaande uit zes vrijwilligers, behartigt de belangen van alle vrijwilligers in Het Laar en is tevens gesprekspartner voor de Raad van Bestuur. Je ziet hier een overzicht van de leden van het platform.

De behoefte aan vrijwilligers blijft groot. Via vrijwilligersorganisatie ContourdeTwern, Brabantzorg.net, advertenties in de wijkkrant en mond tot mond reclame, werven we nieuwe vrijwilligers. Er is vooral behoefte aan persoonlijk bezoekers. Ook op onze eigen website jijmaaktmogelijk.nl plaatsen we de vacatures voor vrijwilligers.

Hebt u interesse in een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk in Het Laar te bespreken, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator. Telefoon (013) 465 77 00.