Nieuwbouw Laarstede

Het Laar hoopt in de zomer van 2023 de deuren te kunnen openen van Laarstede, een fonkelnieuw woonzorggebouw in Tilburg. Met Laarstede speelt Het Laar in op de groeiende vraag naar comfortabele woonvormen voor ouderen met zorg in de nabijheid.

Het Laar geeft zes keer per jaar een bouwbulletin uit waarin u op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken. In april 2021 is het eerste bulletin verschenen.

Op de pagina Downloads van deze website kunt u de bouwbulletins lezen.

Downloads