Nieuwbouw Laarstede

Het Laar hoopt in de zomer van 2023 de deuren te kunnen openen van Laarstede, een fonkelnieuw woonzorggebouw in Tilburg. Met Laarstede speelt Het Laar in op de groeiende vraag naar comfortabele woonvormen voor ouderen met zorg in de nabijheid.

KENMERKEN VAN LAARSTEDE

  • Het gebouw telt zes bouwlagen
  • Er komen 68 privĂ©appartementen
  • 49 m2 is de gemiddelde oppervlakte van een appartement
  • Er kan alleen of samen met de partner gewoond worden
  • Elk appartement bevat een woon- en slaapkamer, keuken, eigen toilet en badkamer
  • Het appartement is geschikt voor ouderen met behoefte aan 24-uurs toezicht en zorg
  • Laarstede heeft ook zeven ontmoetingsruimtes, een grand cafĂ© en diverse terrassen
  • Uiteraard kan de bewoner ook bezoek ontvangen in het appartement

Het Laar geeft zes keer per jaar een bouwbulletin uit waarin u op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken van de bouw van Laarstede. In april 2021 is het eerste Bouwbulletin verschenen, in juli het tweede.

Bouwbulletin april 2021

Bouwbulletin juli 2021