Nieuwbouw Laarstede

Op maandag 11 maart 2024 heeft Lonneke de Haan, bestuurder van Het Laar,  van aannemer Heerkens van Bavel Bouw de sleutels ontvangen van Laarstede; een fonkelnieuw woonzorggebouw in Tilburg.  Vanaf 18 maart kunnen bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe appartement.

Met Laarstede speelt Het Laar in op de groeiende vraag naar comfortabele woonvormen voor ouderen met zorg in de nabijheid.

KENMERKEN VAN LAARSTEDE

  • Het gebouw telt zes bouwlagen
  • Er komen 67 privéappartementen
  • 49 m2 is de gemiddelde oppervlakte van een appartement
  • Elk appartement is in principe geschikt voor een persoon
  • Elk appartement bevat een woon- en slaapkamer, keuken, eigen toilet en badkamer
  • Het appartement is geschikt voor ouderen met behoefte aan 24-uur ondersteuning en nabijheid
  • Laarstede heeft ook zeven ontmoetingsruimtes, een grand café en diverse terrassen
  • Uiteraard kan de bewoner ook bezoek ontvangen in het appartement

Bekijk hier de 3D-animatiefilm van Laarstede: loop door het gebouw en beleef de verschillende ruimtes: https://youtu.be/F4LNoGABElA

Het Laar geeft een aantal keer per jaar een bouwbulletin uit waarin u op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken van de bouw van Laarstede. In april 2021 is het eerste Bouwbulletin verschenen, in november 2023 is het zesde bulletin verschenen.

Bouwbulletin november 2023

Bouwbulletin juni 2023

Bouwbulletin november 2022

Bouwbulletin juli 2022

Bouwbulletin juli 2021

Bouwbulletin april 2021