15 december 2021

Techniek verlicht het werk!

15 december namen de collega’s van Laarhoven, waar de bewoners met intensieve zorg van Het Laar wonen, een nieuw verpleegoproepsysteem in gebruik. Met het uitgangspunt Aangenaam wonen, leven met zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en vanuit veiligheid gaan we aan de slag met de slimme techniek van #Ascom.

Deze techniek vervangt het systeem dat Het Laar ruim 10 jaar geleden in gebruik nam en door veroudering aan vervanging toe was. Dat systeem was toen al vooruitstrevend en heeft ervoor gezorgd dat bewoners met dementie kunnen gaan en staan waar ze willen. Er zijn enkele bewoners met een polsbandje die hun etage of Het Laar niet kunnen verlaten. Met het nieuwe systeem kunnen we deze leefcirkels nog verder uitbreiden.

Met de nieuwe techniek kunnen we nog meer. Als een bewoner met het polsbandje een alarmoproep doet, kan de zorgcollega nu ook zien om wat voor soort alarmoproep het gaat en waar de bewoner alarm slaat.

Leefstijlmonitoring
Nieuw is ook de leefstijlmonitoring door de inzet van sensoren die beweging registreren. Sensoren staan alleen aan wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld in de nacht om onze medewerkers te laten weten of een bewoner (langer) uit bed is. In dat geval komt er een alarm en kunnen wij kijken of alles goed gaat. De inzet van sensoren en het tijdsinterval kan voor elke bewoner en sensor anders zijn. De sensoren worden in Laarhoven in ieder appartement geplaatst. Op andere afdelingen kunnen in een volgende fase de sensoren op maat in een appartement worden aangebracht. Zo krijgen we meer zicht op het levensritme van bewoners. Bewoners houden hun privacy en zorgcollega’s worden gealarmeerd als er zich onverwachte zaken voordoen.

Meer weten?
Bekijk het filmpje.