27 juni 2023

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen wijk(bewoners) bij steeds meer zorgverleners hun (medische) gegevens ophalen. Op dit moment bij bijna elke huisarts in Nederland en bij enkele ziekenhuizen en ggz-instellingen. 

Het Laar is nu ook aangesloten op het PGO. Dit betekent dat (wijk)bewoners in hun PGO ook de (medische) gegevens kunnen ophalen uit hun elektronisch dossier bij Het Laar (ONS). Meer informatie over het PGO is te vinden op PGO.nl  

Zo ondersteunt Het Laar bewoners om meer grip te krijgen op hun gezondheid.