Zorg in de laatste levensfase

Ook in de laatste levensfase ontvangen de bewoners van Het Laar betrokken, liefdevolle en deskundige verzorging. Kwaliteit van leven en zelfregie staan ook hier centraal. De medewerkers van Het Laar gaan uit van de wensen van de cliënt en zijn of haar naasten. Samen met de huisarts en de andere behandelaars streven we in deze fase naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Terug naar overzicht