Verpleeghuiszorg

Hebt u vanwege medische problemen of dementie 24 uur per dag bescherming, verzorging, verpleging en behandeling nodig, dan biedt Het Laar u dit. Zelfs wanneer u verpleeghuiszorg ontvangt, staat bij Het Laar uw zelfstandigheid voorop. Zoveel als mogelijk het leven leiden zoals u dat altijd al gedaan hebt. Een multidisciplinair team bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en geestelijk verzorger biedt de zorg die u nodig heeft. Ook onze verzorgenden zijn speciaal opgeleid, onder meer in de begeleiding van ouderen met dementie en/of ernstige lichamelijke beperkingen.

Terug naar overzicht