Eerstelijns verblijf (kortdurend verblijf)

Eerstelijns verblijf, ook wel kortdurend verblijf genoemd, is tijdelijk verblijf in een zorgappartement van Het Laar. U kunt hiervan gebruik maken als u uit het ziekenhuis ontslagen bent en het bij u thuis aan passende opvang of verzorging ontbreekt. Thuis wonen kan soms ook niet verantwoord zijn als uw mantelzorger (tijdelijk) niet in staat is om u de benodigde ondersteuning te bieden.  Eerstelijns verblijf in een zorgappartement van Het Laar is dan een uitkomst. U kunt maximaal drie maanden gebruik maken van het verblijf. Eerstelijnsverblijf stelt mensen in staat om zo lang mogelijk thuis in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

De huisarts of de medisch specialist stelt de indicatie voor eerstelijnsverblijf; het verblijf maakt onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De indicatiesteller meldt u aan bij Het Laar. Wij kijken vervolgens of wij een geschikt appartement voor u hebben.

U krijgt in Het Laar de begeleiding, verzorging en verpleging die u nodig heeft. Onze verzorgenden, verpleegkundigen en andere deskundigen staan voor u klaar. U kunt tijdens uw verblijf in het appartement gebruik maken van alle aanwezige voorzieningen, zoals het restaurant, het grand café, de kapper en het sociaal-culturele activiteitenaanbod. We bieden ook specialistische zorg als dat nodig is. Uw huisarts is hoofdbehandelaar als het gaat om de medische zorg. Gedurende uw verblijf overleggen wij met u wanneer u weer terug kunt naar uw eigen huis en wat hiervoor aan ondersteuning nodig is.

Het Laar heeft voor het leveren van eerstelijnsverblijf in 2017 afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars VGZ, Caresq, DSW, Menzis, VRZ Zorginkoop en Zilveren Kruis. Indien u bij een van deze zorgverzekeraars bent verzekerd, dan komt het eerstelijnsverblijf ten laste van uw verplichte en vrijwillige eigen risico van uw zorgverzekering. De vergoeding vanuit de Zvw voor het eerstelijns verblijf geldt, naast voor het verblijf zelf, ook voor de kosten van verpleging, verzorging of paramedische zorg tijdens dit verblijf. Bent u aangesloten bij een andere, niet genoemde zorgverzekeraar, bijvoorbeeld CZ, dan adviseren wij u contact op te nemen met deze verzekeraar en te informeren naar de mogelijke kosten.

Het Laar heeft met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten voor het leveren van eerstelijnsverblijf. Staat in de opsomming van verzekeraars uw verzekeraar er niet bij, kijk dan op uw polis onder welke verzekeraar uw zorgverzekering valt. Heeft u daarna nog vragen of wilt u zeker weten of Het Laar met uw zorgverzekeraar een overeenkomst voor 2019 heeft, neem dan contact op met het Servicebureau van Het Laar.

Wilt u gebruik maken van het eerstelijnsverblijf van Het Laar? Neem dan contact op met uw huisarts of uw medisch specialist. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de andere zorgaanbieders die in uw wijk actief zijn. Hebt u nog vragen neem in dat geval contact op met het Servicebureau van Het Laar.

Terug naar overzicht