28 januari 2021

Zilveren Certificaat voor Het Laar

Het Laar behaalt Zilver voor de Milieuthermometer

Het Laar tekende in 2018 de Green Deal Hart van Brabant. Het doel daarvan is dat een zorginstelling na 3 jaar minimaal aan het certificaat Brons van de milieuthermometer voldoet. Binnen deze Green Deal Hart van Brabant behaalde Het Laar als eerste het bronzen Milieuthermometercertificaat behaald. Op 3 december 2020 vond de audit voor het zilver plaats in Het Laar. Met een rondgang door het gebouw, gevoerde gesprekken en getoonde dossiers vond de beoordeling plaats. Het Milieu Platform Zorgsector concludeert dat Het Laar aantoonbaar aan de eisen voor het zilveren niveau voldoet. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers is het doel van deze Green Deal.