Thuiszorg/wijkverpleging

Wilt u zelfstandig blijven wonen in uw appartement, maar heeft u daarbij ondersteuning en zorg nodig? Ook als u bij Het Laar huurt, biedt Het Laar thuiszorg u precies de ondersteuning die u nodig heeft. De thuiszorg bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging en de levering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Laar heeft over het leveren van thuiszorg afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars VGZ, CZ, Zilverenkruis, Menzis, Caresq, DSW en VRZ Zorginkoop. Indien u bij een van deze zorgverzekeraars bent verzekerd, dan bent u voor de thuiszorg geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook het wettelijk verplicht eigen risico geldt niet voor deze zorg. Mocht u aangesloten zijn bij een andere, niet genoemde zorgverzekeraar, dan adviseren wij u contact op te nemen met deze verzekeraar en te informeren naar de mogelijke kosten.

Het Laar heeft met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten voor het leveren van thuiszorg/wijkverpleging. Staat in de opsomming van verzekeraars uw verzekeraar er niet bij, kijk dan op uw polis onder welke verzekeraar uw zorgverzekering valt. Heeft u daarna nog vragen of wilt u zeker weten of Het Laar met uw zorgverzekeraar een overeenkomst voor 2019 heeft, neem dan contact op met het Servicebureau van Het Laar.

We willen u er op attenderen dat de beschikbaarheid per verzekeraar voor nieuw aangemelde cliënten door het jaar heen kan wijzigen. Cliënten die al thuiszorg ontvangen, blijven de thuiszorg ontvangen. Recente informatie is altijd telefonisch in te winnen bij het Servicebureau van Het Laar.

Wilt u gebruik maken van de thuiszorg van Het Laar? Neem dan contact op met één van onze wijkverpleegkundigen. U kunt bellen met het algemene telefoonnummer (013-4657700). De wijkverpleegkundige maakt een afspraak voor een huisbezoek om samen met u en eventueel uw partner, familielid of mantelzorger de noodzaak en de mogelijkheden van ondersteuning te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald welke zorg nodig is. De wijkverpleegkundige stelt samen met u een zorgplan op. Hierin is vastgelegd welke zorg u krijgt en op welke dagen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat u nog zelf kunt en/of uw naasten. Uw zorgverzekeraar kan u informeren over de andere zorgaanbieders die in uw wijk actief zijn.

Het Laar levert ook thuiszorg aan Tilburgers die met een verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op de wachtlijst voor een verzorgingshuis- of verpleeghuisappartement van Het Laar staan. Deze zorg wordt ook wel overbruggingszorg genoemd. Voor deze zorgvorm betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Raadpleeg voor meer informatie de site www.hetcak.nl.

Het Laar biedt u meer dan zorg. Zodat ook uw eigen woning uw comfortabele thuis kan blijven. Bijna alle zorg- en comfortdiensten die ten dienste staan van de bewoners van Het Laar, staan ook in uw eigen huis ter beschikking. Vraag ernaar bij het Servicebureau.

Terug naar overzicht