Voorzorgcirkels

Met voorzorgcirkels richten we Het Laar in volgens de zorg van de toekomst; we maken het leven van onze bewoners weer wat aangenamer. Kom erachter in dit blog.

Zo werkt het

De vergrijzing neemt toe, eenzaamheid onder ouderen is een lastige trend en zorgpersoneel is er niet in overvloed. Daarom werken we steeds meer naar de zorg van de toekomst. Een van de eerste stappen: de voorzorgcirkel. Een sociale activiteit waarbij we bewoners en medewerkers betrekken bij verschillende onderwerpen die spelen in onze buurt. Hoe dat in z’n werk gaat? 

Maak kennis met de voorzorgcirkel

Wat de een niet kan, kan de ander nog wel. Vanuit die overtuiging komt in een voorzorgcirkel een groep mensen bijeen. Ze maken afspraken over de manier waarop ze elkaar kunnen ondersteunen. Vaak gaat het om hand-en-spandiensten, zoals boodschappen doen. 

Daarnaast is het een gelegenheid om sociale activiteiten op te tuigen. Denk bijvoorbeeld aan samen naar de bridgeclub gaan of een kopje koffie drinken, als voedingsbodem voor meer leefkwaliteit. Want zeg nou zelf: hoe fijn is het om zo lang mogelijk activiteiten te ondernemen met een goede buur of vriend?

Op weg naar de zorg van de toekomst

Voorzorgcirkels zijn onmisbaar om de zorg draaiende te houden. Het Laar organiseert ze dan ook niet alleen voor het welzijn van de bewoners, maar ook om aan te sluiten bij de zorgvisie van de toekomst. Want met de toenemende vergrijzing en de daling in zorgmedewerkers is het noodzakelijk om elkaar te ondersteunen.

< Lees meer over de participatiesamenleving >

Zo ziet dat eruit

Carin Laros, teamleidinggevende bij Het Laar, legt uit:

“Het Laar heeft voorzorgcirkels per verdieping van veertien bewoners. We nodigen hen allemaal uit. Tijdens de eerste bijeenkomst leren we elkaar kennen. In de tweede bijeenkomst brengen de bewoners hun eigen netwerk in kaart. Dit alles doen we met het zogenoemde buurtspel.”

Het buurtspel in een notendop

Als je iets over jezelf moet vertellen, waar begin je dan? Daarom heeft het buurtspel op A3-formaat een route met vragen. Bijvoorbeeld:

  • Wat gaat u makkelijk af en waar bent u trots op? 
  • Hoeveel mensen kent u (echt) binnen Het Laar?

De drempel verlaagd

De noodzaak om elkaar meer te helpen, heeft een goede uitkomst: het gaat vereenzaming tegen. Sommige ouderen hebben nét dat extra zetje nodig om weer sociale contacten op te bouwen. Na een voorzorgcirkel lopen ze makkelijker bij elkaar naar binnen. Ook is het fijn dat ze weer van betekenis kunnen zijn voor een ander. Als dat eenmaal lukt, is iedere dag voor hen weer wat aangenamer. 

Wil jij bijdragen aan de voorzorgcirkels en je ideeën inzetten voor de zorg van de toekomst? Kom dan werken bij Het Laar.

<lees meer over Werkenbij Het Laar>