Participatiesamenleving

In de toekomst moet een op de drie Nederlanders in de zorg werken. Een onmogelijke taak. Lees hoe Het Laar beweegt naar een participatiesamenleving. 

Onderweg naar een participatiesamenleving

De Nederlandse ouderenzorg verandert. In de toekomst moet een op de drie Nederlanders in de zorgbranche werken om er de huidige gang van zaken draaiende te houden. Dat is een onmogelijke taak vanwege het stijgende personeelstekort, de toenemende vergrijzing en de steeds grotere vraag naar zorg. De oplossing? Een visie die aansluit bij een participatiesamenleving.

– Carin Laros, teamleidinggevende bij Het Laar, vertelt hoe de organisatie koers zet naar een nieuwe horizon.

Meer eigen regie, minder zorg

“Bij Het Laar kijken we kritisch naar de zorgvraag van onze bewoners”, vertelt Carin. “Onze overtuiging is: hoe langer je als mens dingen zelf kunt, hoe hoger de kwaliteit van je leven.” Zelfstandigheid is dus een belangrijke pijler. “Voor de ouderen die nog in de wijk wonen of zelfstandig een appartement huren, werken we volgens de interdisciplinaire werkwijze LAT: Langer Actief Thuis.”

Dit programma is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Zo focussen we ons niet op wat we kunnen overnemen, maar verschuiven we ons perspectief naar wat ouderen nodig hebben om thuis te functioneren.

Van zorgen vóór naar zorgen dát

De rol van Het Laar is voor deze groep ouderen vooral het faciliteren van middelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanvragen van een traplift, een aangepaste douche, een drempelhulp voor de rollator, en kleinere zaken zoals een hulpmiddel om steunkousen aan te trekken.

Het netwerk als vangnet

Het eigen netwerk speelt een grote rol in de ondersteuning van al onze ouderen: van de groep zelfstandig wonenden tot de mensen met dementie die intensieve zorg krijgen. Sociaal contact stimuleren we daarom extra. Bij de eerste gesprekken onderzoeken we al wie bewoners in hun netwerk hebben: mensen die bepaalde taken op zich kunnen nemen. Bijvoorbeeld boodschappen doen of meegaan naar een afspraak. Ook organiseren we bij Het Laar voorzorgcirkels. 

“We doen dit niet alleen om de zorgmedewerkers te ontlasten”, vertelt Carin. “Mantelzorgers kennen de bewoner het beste. Het is voor ouderen heel fijn als ze dezelfde bekende gezichten zien als toen ze nog thuis woonden: familie, vrienden en buren.”

Vertrouwde leven meenemen

Wanneer je verhuist, verhuizen je gewoontes, je vertrouwde ritme en je dagelijkse gang van zaken vaak mee. Dit geldt ook voor onze bewoners. Sommigen laten een huis achter waarin ze al jarenlang woonden en gaan dan naar Het Laar. Carin: “Voor Het Laar is het een prioriteit om zo veel mogelijk van het oude leven van bewoners te kopiëren naar hun nieuwe locatie. Wat deed je thuis wat je hier ook kunt doen?”

Een zachte landing

Nieuwe bewoners bewandelen een uitgestippelde route. “Ze worden meteen gekoppeld aan een ambassadeur en een groep ouderen die in dezelfde levensfase bij Het Laar terechtkwamen. Dan volgen een rondleiding en een gezamenlijk etentje. Allemaal om de landing in het nieuwe leven bij Het Laar zo zacht mogelijk te maken.”

Een aangename dag begint bij jezelf

Bij Het Laar zetten we ons in om een aangename dag voor onze bewoners te creëren. Maar toch ligt de sleutel tot geluk vaak in handen van de oudere zelf. Daarom is de noodgedwongen beweging naar een participatiesamenleving zo slecht nog niet. Hoe meer je zelf je leven inricht, fijn contact hebt met de mensen om je heen en elkaar helpt, hoe prettiger je oude dag ingaat. 

Spreekt deze visie jou aan? Kom dan werken bij Het Laar en maak het verschil. 

<lees meer over Werkenbij Het Laar>