Uitreiking Bronzen Keurmerk

17 september, 2019

Het Laar behaalt als eerste Brons. Als deelnemer aan de Green Deal Zorg-Hart van Brabant heeft Het Laar als eerste organisatie het Milieuthermometer Zorg certificaat niveau Brons behaald.

Het Laar tekende in 2018 de Green Deal Hart van Brabant. Het doel daarvan is dat een zorginstelling na 3 jaar minimaal aan het certificaat Brons van de milieuthermometer voldoet. Binnen deze Green Deal Hart van Brabant heeft Het Laar nu al als eerste het Milieuthermometercertificaat behaald. Op 16 mei vond de audit plaats in Het Laar. Met een rondgang door het gebouw, gevoerde gesprekken en getoonde dossiers vond de beoordeling plaats. Het Milieu Platform Zorgsector concludeert dat Het Laar aantoonbaar aan de eisen voor het bronzen niveau voldoet. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Het terugdringen van de CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers is het doel van deze Green Deal.

We vieren deze prestatie op de Dag van de Ouderen. Dinsdag 1 oktober zal wethouder Dusschooten in restaurant Chapeau! het keurmerk uitreiken.