17 februari 2021

Stroomstoring Laarzicht

Stroomstoring Laarzicht

Op dinsdagavond 16 februari rond 19.30 uur is in woonzorglocatie Laarzicht van Het Laar aan de Generaal Winkelmanstraat 175 te Tilburg tijdelijk de stroom uitgevallen. Hierdoor zijn de bewoners van de 163 aanwezige appartementen enkele uren afgesloten geweest van elektriciteit. Na het opmerken van de stroomstoring is direct door de dienstdoende verpleegkundige bereikbaarheid opgeschaald.

In Laarzicht wonen zowel zelfstandige huurders als bewoners die aangewezen zijn op langdurige zorg. De brandweer, politie, ambulance en GHOR, die snel ter plaatse waren, hebben de (bedrijfs)hulpverlening van Het Laar ondersteund. Hierbij is primair de aandacht uitgegaan naar de veiligheid en gezondheid van de bewoners. Medewerkers van Het Laar zijn direct gemobiliseerd om op locatie ondersteuning te bieden. In meerdere rondes zijn ze de appartementen, verspreid over het dertien etages tellende gebouw langsgegaan. Zij hebben bewoners geïnformeerd over de storing, hen gerustgesteld en waar nodig ondersteuning geboden. De storing was rond middernacht tijdelijk verholpen. Met de geschrokken bewoners van
Het Laar gaat het naar omstandigheden goed. De oorzaak van deze uitval wordt vanzelfsprekend de komende dagen nader onderzocht.

Einde persbericht