Vrijwilligers

In Het Laar werken veel vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar in onze organisatie. Dankzij hen kunnen we veel extra activiteiten voor onze bewoners realiseren. Ook onder de bewoners zelf bevinden zich veel vrijwilligers. Mensen die bij Het Laar wonen maken zich op vele terreinen dienstbaar voor een ander.

Onze vrijwilligers zijn volwaardige partners van onze medewerkers. De vrijwilligerscoördinator zoekt naar de beste match van beschikbare werkzaamheden en talenten en interesses van iedere vrijwilliger. Ook tips en suggesties van u zijn van harte welkom. Want hebt u zelf een speciaal aanbod in vrijwilligerswerk, dan staat Het Laar daar voor open. En waar nodig, bieden we onze vrijwilligers deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld in het begeleiden van cliënten met dementie. Dit doen we tijdens regelmatig terugkerende vrijwilligersbijeenkomsten. We tekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.
Sinds 2009 werkt Het Laar met een vrijwilligersplatform; dit overlegplatform, bestaande uit vrijwilligers, behartigt de belangen van alle vrijwilligers in Het Laar en is tevens gesprekspartner voor de organisatie.

De behoefte aan vrijwilligers blijft groot. Via vrijwilligersorganisatie ContourdeTwern, Brabantzorg.net, advertenties in de wijkkrant en mond tot mond reclame, werven we nieuwe vrijwilligers. Er is vooral behoefte aan persoonlijk bezoekers.

Hebt u interesse in een persoonlijk gesprek om de mogelijkheden van het vrijwilligerswerk in Het Laar te bespreken, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator. Telefoon (013) 465 77 00.