Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Mevrouw J.G.A.M. van Huijkelom-van Iersel

Raad van Toezicht

De heer P. Sennema, voorzitter

De heer C.P.M.W. van Haaren, vicevoorzitter

De heer E.W.T. van den Einden, lid

De heer J.I. de Groot, lid

Mevrouw E. de Vries, lid

Kijk hier voor het organigram

Organigram juli 2019 Het Laar

Kijk hier voor de Statuten Stichting Het Laar, het Reglement Raad van Bestuur en het Reglement Raad van Toezicht