Medezeggenschap

Cliëntenraad

Het Laar heeft een goed werkende en gemotiveerde cliëntenraad die bestaat uit maximaal 10 leden. Dit zijn vertegenwoordigers van ouderen die wonen in de service- en zorgappartementen, maar ook in de wijk. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten en heeft daartoe regelmatig overleg met de directie van Het Laar. Ook investeert de cliëntenraad in een optimaal contact met de achterban om te weten wat er leeft in Het Laar.

De cliëntenraad is geïnstalleerd op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Huurdersvereniging De huurdersvereniging behartigt de belangen in het bijzonder van de huurders van Het Laar. De vereniging bestaat uit 3 tot 7 personen. In goed overleg met de directie streeft de vereniging naar een optimale woonleefomgeving voor alle huurders. De huurdersvereniging is geïnstalleerd op basis van de Wet op het overleg huurders-verhuurders.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit maximaal 9 medewerkers werkzaam in de sectoren wonen, zorg en bedrijfsvoering & financiën. De OR volgt de ontwikkelingen in Het Laar zorgvuldig. In goed overleg met de directie van Het Laar streeft de OR naar een optimaal werkklimaat voor alle medewerkers. De ondernemingsraad is geïnstalleerd op basis van de Wet op de ondernemingsraden.