Kwaliteit en keurmerken

Het Laar zorgt ervoor dat het primaire proces van wonen, zorg en verpleging tot in de puntjes geregeld is. Zodat bewoners en cliënten er in hun dagelijkse leven weinig van merken, gewoon omdat het goed is! Het behoud van twee Prezo Gouden Keurmerken in 2016 voor verpleging en verzorging en het verkrijgen van een Prezo gouden keurmerk voor thuiszorg, laten zien dat we goed bezig zijn. In 2017 zijn we opnieuw door Prezo gecheckt voor behoud van de drie keurmerken, wederom met een positief resultaat.

In 2017 voerde Het Laar een tevredenheidsonderzoek uit onder de bewoners, hun contactpersonen en de cliënten van de thuiszorg. De waardering kun je hier inzien

Tevredenheidsonderzoek 2017

 

Op de website van de NPCF, de zorgkaart Nederland van de Patiëntenfederatie, kunnen cliënten van Het Laar hun waardering over Het Laar invullen. In 2017 deed een aantal cliënten dat, zodat in 2017 de waardering van Het Laar vergeleken kan worden met anderen uit de sector. De waardering kun je hier inzien

ZorgkaartNederland 2017

 

In 2017 voerde Het Laar een tevredenheidsonderzoek uit onder de medewerkers van Het Laar. De waardering kun je hier inzien

MedewerkerMonitor 2017

 

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit Kwaliteitskader is beschreven wat wordt verstaan onder goede zorg en wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Om goede zorg te kunnen bieden is voldoende personeel nodig dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden.

In bijgaand overzicht vindt u de personeelssamensteling van Het Laar

Rapportage personeelssamenstelling juni 2017

Bijgaand vindt u het Kwaliteitsplan voor 2019

Kwaliteitsplan 2019

 

Lerend netwerk

Op 1 juli 2017 heeft Het Laar met vijf Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen ineengeslagen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg. Zij vormen samen een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen.

De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector) werken al vele jaren actief samen aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar cliënten. Binnen en tussen organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken we ‘met elkaar’ aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg.