Kwaliteit en keurmerken

Het Laar zorgt ervoor dat het wonen, zorg en de behandeling tot in de puntjes geregeld is. De vele gemaksdiensten en het gevarieerde activiteitenaanbod maken een aangenaam leven voor onze (wijk)bewoners mogelijk. Het behoud van het Gouden Prezo Keurmerk 2017 in de zorg voor Het Laar Verzorging, Het Laar Verpleging en Het Laar Zorg Thuis laat zien dat we goed bezig zijn.

In mei en juni 2018 voerde een onafhankelijk onderzoeksbureau een tevredenheidsraadpleging uit onder onze bewoners, hun contactpersonen en de cliënten van de thuiszorg. De prachtige waarderingen zijn hier te zien:

Tevredenheidsraadpleging 2018

Op de site www.zorgkaartnederland.nl kunnen (wijk)bewoners van Het Laar en hun naasten hun waardering over Het Laar kenbaar maken. De mooie waardering van gemiddeld een 8,4 in 2018 maakt ons trots. De gemiddelde waardering van alle verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland is een 7,9. 96% van de respondenten beveelt Het Laar als woonzorgaanbieder aan bij anderen. Het gemiddelde landelijke aanbevelingspercentage is 92%. De waardering is hier te zien:

ZorgkaartNederland 2018

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlHet Laar is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

In 2017 en 2018 voerden onafhankelijke onderzoeksbureaus een tevredenheidsraadpleging en waarderingsonderzoek uit onder onze medewerkers en vrijwilligers. De uitkomsten zijn positief. Veel medewerkers ervaren een goede werkbeleving en zijn bevlogen. Vrijwilligers geven een 8,1 voor de werksituatie in Het Laar. Vergelijkbare andere organisaties scoorden een 7,6. Ook zijn de meeste vrijwilligers heel trots op Het Laar. De waarderingen zijn hier te zien:

MedewerkerMonitor 2017

Waarderingsonderzoek Vrijwilligers 2018

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit Kwaliteitskader is beschreven wat wordt verstaan onder goede zorg en wat bewoners en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Om goede zorg te kunnen bieden is voldoende personeel nodig dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. In bijgaand kwaliteitsjaarverslag vindt u de personeelssamenstelling van Het Laar per 31 december 2018: kwaliteitsjaarverslag 2018

Bijgaand vindt u het Jaarplan voor 2020

Jaarplan 2020

 

Lerend netwerk

Op 1 juli 2017 heeft Het Laar met vijf Midden-Brabantse zorgaanbieders de handen ineengeslagen om samen verder te werken aan liefdevolle zorg en kwaliteit van leven voor ouderen. Het gaat om Sint Franciscus, Maria-Oord, Maasduinen, ’t Heem en Amaliazorg. Zij vormen samen een lerend netwerk met lokale verbondenheid. Het netwerk is ontstaan vanuit reeds bestaande overleg- en samenwerkingsverbanden en de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van ouderen.

De samenwerking richt zich onder andere op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie en van medewerkers. Het centrale uitgangspunt is en blijft het bieden van warme en professionele zorg geleverd door betrokken, deskundige en gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Zorgorganisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT-sector) werken al vele jaren actief samen aan het continu leren en verder verbeteren van de zorg- en dienstverlening aan haar (wijk)bewoners. Binnen en tussen organisaties wordt op velerlei wijzen kennis uitgewisseld, onderling geconsulteerd en gewerkt aan benchmarking en intervisie. Op deze wijze werken we ‘met elkaar’ aan persoonsgerichte, verantwoorde zorg. Op 18 september 2018 vond in de Cammeleur in Dongen het symposium van het lerend netwerk plaats. Inspirerend en verbindend, zo laat het symposium zich het beste samenvatten! Meer over het symposium is hier te lezen:

Symposium Lerend Netwerk