Complimenten, suggesties, ongenoegens

Graag horen wij van u hoe u onze dienstverlening ervaart. Uw reacties geven ons inzicht in wat goed gaat en wat Het Laar kan verbeteren. Zo kunnen wij de kwaliteit van zorg en diensten verder vergroten. Bent u tevreden over de zorg- en dienstverlening van Het Laar? Wij waarderen het zeer als u dat ons, maar ook anderen laat weten. Het Laar stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw waardering kenbaar maakt via ZorgkaartNederland. U helpt daarmee anderen die aangewezen zijn op professionele zorg bij het maken van een goede keuze uit de zorgaanbieders. Klik hier voor de website van ZorgkaartNederland.

Heeft u een suggestie hoe Het Laar haar zorg- en dienstverlening verder kan optimaliseren? Ook dat horen wij graag van u. Een suggestie kunt u kenbaar maken door dit via e-mail door te geven (info@hetlaar.nl)

 

Ongenoegens/Klachten

Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Dan kunt u uw ongenoegen bespreken met de betrokken medewerker/vrijwilliger of hun  leidinggevende(n). Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing of als u als cliënt (of familieleden) onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Het Laar. U kunt de klachtenfunctionaris Lianne Schepens bellen (06-22309430) of mailen (klachtenfunctionaris@hetlaar.nl). De klachtenfunctionaris kan desgewenst adviseren en/of bemiddelen bij een ongenoegen of klacht. Zij behandelt uw ongenoegen of klacht in alle vertrouwelijkheid. De klachtenfunctionaris hanteert hierin een onafhankelijke werkwijze. Meer over de werkwijze vindt u in de brochure ongenoegens en klachten. Klik hier voor de brochure over de klachtenregeling van Het Laar. U kunt hier ook de klachtenregeling doorlezen: Ongenoegen en klachtenbemiddeling Het Laar 

 

Externe Klachtencommissies

Mocht u met Het Laar niet tot een oplossing komen, dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de regionale klachtencommissie Zorginstellingen Breda e.o., de externe geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg, of de bevoegde rechter/de inspectie voor de Gezondheidszorg. De klachtenfunctionaris van Het Laar kan u informeren over de dan te volgen procedure.