Donateurschap

Schenkingen, donateurschap en ANBI

Het komt regelmatig voor dat cliënten, familieleden van cliënten of anderen een blijk van waardering willen geven aan Het Laar. Bijvoorbeeld over de geleverde zorg en dienstverlening. Dat kan via een gift aan Stichting Het Laar en aan Stichting Vrienden van Het Laar. De gelden die via giften op het rekeningnummer van Stichting Het Laar of Stichting Vrienden van Het Laar worden gestort, gebruikt Het Laar om extra’s aan te schaffen die buiten de normale zorg- en dienstverlening vallen. Zaken die zorgen voor een nog prettigere woon- en leefomgeving.

Stichting Het Laar en Stichting Vrienden van Het Laar staan bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (afgekort: ANBI).

ANBI-Het Laar en Vrienden van Het Laar