27 juli 2022

Ondertekening aanneemovereenkomst Laarstede

Woensdagmiddag 27 juli ondertekenden bestuurder Lonneke de Haan van Het Laar en directeur Peter Kamermans van Heerkens van Bavel Bouw B.V. de aanneemovereenkomst waarmee ze groen licht geven voor de ontwikkeling van Laarstede.

Groeiende vraag naar wonen voor senioren
De nieuwbouw van Laarstede wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. Met Heerkens van Bavel Bouw B.V. heeft Het Laar een zeer ervaren partner op het terrein van bouwen voor de zorg. Laarstede wordt een fonkelnieuw woonzorggebouw in Tilburg, waar aangenaam wonen voor onze ouderen en aangenaam werken voor onze medewerkers bovenaan staan. Met Laarstede speelt Het Laar in op de groeiende vraag naar comfortabele woonvormen voor ouderen met zorg in de nabijheid. De realisatie van Laarstede zorgt ervoor dat de lange wachtlijst voor vitale ouderen die willen huren bij Het Laar weer een stukje korter wordt.

Kenmerken van Laarstede:

  • Het gebouw telt zes bouwlagen
  • Er komen 68 privĂ©appartementen
  • 49 m2 is de gemiddelde oppervlakte van een appartement
  • Er kan alleen of samen met de partner gewoond worden
  • Elk appartement bevat een woon- en slaapkamer, keuken, eigen toilet en badkamer
  • Het appartement is geschikt voor ouderen met behoefte aan 24-uurs toezicht en zorg
  • Laarstede heeft ook zeven ontmoetingsruimtes, een grand cafĂ© en diverse terrassen

Het Laar en Heerkens van Bavel Bouw B.V. zijn er trots op om samen deze nieuwbouw te realiseren en daardoor de tekorten op de Tilburgse woningmarkt en het verzorgd wonen voor ouderen terug te dringen.