Inspirerende conferentie ‘Op weg naar een Aangenaam Leven met Het Laar’

16 mei, 2018

15 mei vond de conferentie ‘Op weg naar een Aangenaam Leven met Het Laar plaats in Het Laar. Met spreker Niek den Adel over Positieve Gezondheid. Hij hield een zeer inspirerend verhaal over ongeluk en geluk in het leven. Spreker Pascal Verheugd van Hutten Catering sprak over veranderingen in HR-management: van medewerkers naar samenwerkers en van organisatie naar community, dat voor echt commitment zorgt. 

Na deze sprekers werden zeven genomineerde filmpjes vertoond van medewerkers en vrijwilligers die vertellen wanneer zij blij worden van hun werk in Het Laar. Zes van de zeven genomineerden waren daarbij aanwezig en werden in de bloemetjes gezet.

In het tweede deel van de conferentie werden de deelnemers – vrijwilligers, medewerkers en bewoners – aan het werk gezet. De deelnemers bedenken wat voor hen aangenaam leven met Het Laar betekent. Ze schrijven dat op een blad en hangen dat in een van de vier bomen die model staan voor de vier routes van het meerjarenbeleidsplan. Het resultaat van alle bladeren in de vier bomen samen, geeft input voor het jaarplan voor 2019.