Woonbegeleider Laarstede

De dag van een Woonbegeleider

Als een rots in de branding die je door en door kunt vertrouwen: zo zijn de woonbegeleiders er steevast voor onze bewoners. In Het Laar creëren ze een aangename dag. Hoe? Dat laten we zien. Zorgmanager Sandra Elings vertelt over dit bijzondere werk.


 

Een dag uit het leven van een woonbegeleider

07.00 uur: dagstart

Met zo’n zes collega’s start je de dag. Niet om de looproute te bespreken en iedereen dezelfde algemene dagelijkse zorg te geven, maar om met elkaar te bespreken hoe het met de bewoners gaat. Leidend hierin is de methodiek ‘Ken je bewoner’. Sandra: “We hebben het over vragen als: Welke bewoners willen vroeg uit de veren en welke slapen liever uit? Zijn er vandaag activiteiten waarbij we kunnen ondersteunen? En komt er vandaag familie langs? De bewoner staat op nummer één.” 

“We blijven altijd in gesprek met de bewoners en hun familie: in hoeverre kunnen we voldoen aan hun wensen? De keuzes van onze bewoners staan altijd voorop, maar we toetsen ook of die in hun belang zijn. Zo creëren we een fijne woonlocatie en verlenen we tegelijkertijd de beste zorg.” – Sandra Elings 

10.00 uur: een aangename dag

Meedoen aan activiteiten geeft plezier. “De bewoners zijn gezellig onder de mensen en doen wat ze leuk vinden. Daarom gaan we op zoek naar activiteiten die bij hen passen. Stel: een van hen was voorheen lid van de tennisvereniging. Dan gaan wij op zoek naar vervoer en eventuele begeleiding, zodat deze bewoner weer kan genieten van wat hij zo leuk vindt. Familie en naasten van de bewoners spelen daarin ook een rol. We doen het samen.” 

Is het voor bewoners lastig om buiten de deur op pad te gaan? Dan zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden binnen Het Laar. “Er zijn speciale activiteitenprogramma’s en een feestelijke dertiende verdieping met allerlei clubs: van kaarten en biljarten tot bloemschikken. Als woonbegeleider sluit je soms aan bij de activiteiten of begeleid je die.” 

“Onze bewoners kiezen zelf waar en wat ze eten: samen met andere bewoners in de ontmoetingsruimte, chic in restaurant Chapeau!, of in hun eigen appartement. In de ontmoetingsruimte eten we agogisch met ze mee: we genieten samen van de lunch en geven op een natuurlijke manier het goede voorbeeld.” 

15.00 uur: rots in de branding

De woonbegeleider staat door dik en dun klaar voor bewoners. “We hebben aan één woord genoeg om te weten wat de bewoners bedoelen. We kijken waarbij ze hulp of ondersteuning behoeven en bedenken wat ze nodig hebben om te kunnen leren.” Sandra geeft een voorbeeld: “De dagelijkse zorg voer je uit mét de bewoner. Lukt het een mevrouw niet om zich te verplaatsen vanwege pijn in de beenspieren? Dan stimuleren wij een afspraak bij de fysiotherapeut. De intensieve inzet en het oefenen zorgen dat de pijn minder wordt en mevrouw een stukje zelfstandigheid terugkrijgt.” 

Samen voor de beste zorg

Als woonbegeleider sta je er nooit alleen voor. Sandra: “We werken intensief samen met verschillende functionarissen, vrijwilligers en naasten. De eerstelijns behandelaren op locatie zorgen ervoor dat ook op paramedisch gebied alles in orde is. Samen kennen we de bewoners door en door en geven we ze een aangename dag op alle vlakken.” 

Wees voor onze bewoners de rots in de branding: start als woonbegeleider bij Laarstede.

Ontdek welke stappen je kunt nemen om woonbegeleider te worden