Gouden Keurmerk voor Het Laar

20 juni, 2019

Persbericht

Gouden keurmerk voor Het Laar

Tilburg, 20 juni 2019

Het Laar is trots om te melden dat we opnieuw voorgedragen worden voor het PREZO VV&T 2017 Gouden keurmerk in de zorg voor Het Laar Zorg Thuis, Het Laar Verzorging en Het Laar Verpleging. Dat betekent een opnieuw een gouden keurmerk. Drie jaar geleden werd aan Het Laar ook al goud toegekend. In 2013 is goud toegekend aan Verzorging en Verpleging, Zorg Thuis maakte toen nog geen deel uit van de audit.

20 juni j.l. vond de toetsing plaats. De auditoren van Stichting Perspekt bezochten Het Laar en beoordeelden de organisatie, met name op de geleverde prestaties. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de wijze waarop Het Laar haar kwaliteit van zorg en dienstverlening borgt en waar mogelijk verder verbetert. De auditoren gaven aan dat Het Laar een organisatie is om trots op te zijn.

PREZO is een kwaliteitskeurmerk; de letters staan voor PREstaties in de ZOrg. Voor een gouden keurmerk moet de organisatie op alle ruim 60 prestaties positief scoren. Het Laar scoort positief op alle onderdelen. De auditoren bestempelen Het Laar als een mooie en krachtige organisatie met een sterke visie. Een organisatie waarin goede zorg wordt geleverd. Tevens constateren de auditoren dat wat mooi uitgewerkt staat op papier door medewerkers ook daadwerkelijk wordt uitgedragen