Werken aan positieve gezondheid


Route 1: Werken aan positieve gezondheid

Traditioneel betekent gezond zijn dat we nergens last van hebben. Gezondheid stond gelijk aan afwezigheid van ziekte. Het Laar omarmt het concept Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid gaat uit van ons eigen vermogen om met levensuitdagingen om te gaan. Fysiek, emotioneel, sociaal. We geloven in eigen regie en gaan uit van wat ouderen nog wel kunnen. Uiteraard ook met hulp van vrijwilligers en mensen uit hun sociale omgeving. Is het voeren van eigen regie niet meer -voldoende- mogelijk dan kunnen (wijk)bewoners vertrouwen op professionele en persoonsgerichte zorg die varieert van lichte tot complexe zorg.

Vitaliteit en langer zelfstandig wonen

Onze (wijk)bewoners kunnen zoveel mogelijk hun vertrouwde leven blijven leiden. Dankzij ondersteuning van familieleden en vrienden en onze medewerkers en vrijwilligers. De uitdaging is zo ‘thuis’ mogelijk. Of dat nu in de wijk of in Het Laar is.

Kunst en cultuur

Andere mensen ontmoeten, prikkels ervaren, dingen beleven. Onze bewoners hechten er waarde aan en wij dus ook. Ons kunst- en cultuurprogramma raakt, inspireert en verbindt mensen. Jong en oud. Bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers.

Naamloos-4


 

  icon1 icon3 icon4 icon2