Samen ondernemen

Route 2: Samen ondernemen

Werken aan een aangenaam leven is een gezamenlijke taak. Het Laar heeft kleine, zelforganiserende teams die hun eigen doelen bepalen en bereiken. Dreamteams noemen we ze. Daarin is een hoofdrol weggelegd voor het vakmanschap van onze professionals. Zij weten welke behoeftes leven onder (wijk)bewoners en spelen daarop in. Onze medewerkers krijgen te maken met minder regels en meer ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Zorg- en Leefplan

Het dreamteam stelt samen met elke (wijk)bewoner een zorg- en leefplan op waarin precies staat wie wat doet. Zo delen we de verantwoordelijkheid voor een aangenaam leven. Zo’n plan komt in samenspraak met de bewoner tot stand.

Waardecreatie met microbudgetten

Een goed voorbeeld van ondernemerschap. Er is budget beschikbaar voor 60 initiatieven van maximaal 500 euro. Dreamteams dragen zelf initiatieven aan en voeren ze uit. Binnen heldere kaders maar zonder ingewikkelde procedures. Zo lang het maar bijdraagt aan een gelukkige dag voor onze (wijk)bewoners.

We blijven leren

De zorgvraag wordt complexer; in de wijk en in Het Laar. Hierop spelen we in. We werken continu aan de kennis en kunde van onze medewerkers en vrijwilligers. We versterken ons gericht via werving en selectie. En we werken samen met specialisten op het gebied van medische en paramedische behandeling. Verantwoorde zorg, daar staan we en gaan we voor.

Al doende ondernemen

Een nieuwsgierige houding. Een groot aanpassend vermogen. De wil om te verbeteren. Allemaal eigenschappen waar onze zorg beter van wordt. Omdat er geen handboek voor dreamteams bestaat, ontwikkelen we al doende en leren we van elkaar.

Naamloos-5


 

  icon1 icon3 icon4 icon2