Midden in de samenleving staan

Route 4: Midden in de samenleving staan

We zijn trots op onze zelfstandige organisatie. Maar natuurlijk kunnen we niet alles alleen. Het netwerk maakt ons sterk. We werken intensief samen. Niet alleen met ketenpartners in de zorg maar ook met partijen binnen domeinen als wonen, dienstverlening, onderwijs en welzijn. Net als onze (wijk)bewoners maken we deel uit van de maatschappij. Met innovatieve, lerende netwerken en inspirerende samenwerkingen leren wij van onze partners en vice versa. Via samenwerking komen we verder en versterken we de kwaliteit van wonen, zorg en werken.

Leren en ontwikkelen

In het lerend netwerk zoekt Het Laar de samenwerking met collega’s om verder te werken aan liefdevolle en goede zorg, die voelt als thuis. Daarnaast participeert Het Laar bijvoorbeeld in het Zorgnetwerk Midden-Brabant, Transvorm, de Zorgacademie en het Zorginnovatienetwerk. Of het nu gaat om leren of ontwikkelen: we doen het samen. “Alleen ga je sneller; samen kom je verder.”

Prins Heerlijk en Welslagen

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via Prins Heerlijk werken en leren in hun eigen tempo. In nauwe samenwerking met deze organisatie leiden we jaarlijks een aantal jongeren op tot zorgmedewerker. Via Welslagen lopen mensen uit andere branches stage bij Het Laar. Deze zij-instromers zijn van grote waarde voor Het Laar en haar bewoners.

De Green Deal

Samen met partners uit verschillende sectoren treffen we maatregelen om minder te produceren en minder energie te verbruiken. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan de Green Deal Regio Hart van Brabant, waarmee we binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van onze bedrijfsprocessen willen realiseren. De Green Deal is een afspraak tussen dertien zorginstellingen, negen gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED.


 

  icon1 icon3 icon4 icon2