27 oktober 2022

Beveiligingsincident Carenzorgt.nl

Dinsdag 25 oktober is Het Laar op de hoogte gebracht dat Caren of ook wel Carenzorgt.nl slachtoffer is geworden van een hacker. Carenzorgt.nl is een digitale omgeving waarin bijna een half miljoen mensen en ruim 9.000 zorginstanties informatie met elkaar delen. Ook Het Laar gebruikt deze omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat accounts van bewoners van Het Laar betrokken waren bij dit beveiligingsincident.

Het Laar hecht veel waarde aan openheid en transparantie en heeft zo snel mogelijk de desbetreffende bewoners en contactpersonen per brief op de hoogte gesteld van dit beveiligingsincident en hen opgeroepen extra waakzaam te zijn. Vervolgens zijn de overige bewoners geïnformeerd.

Zowel Nedap als Het Laar hebben melding gemaakt van dit beveiligingsincident bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Nedap, de leverancier van Carenzorgt.nl heeft aangifte bij de politie gedaan en inmiddels is er een verdachte opgepakt. Nedap is een onderzoek gestart naar de mogelijke impact. Het datalek is vrijwel direct gedicht. Uit het onderzoek van Nedap is gebleken dat er documenten ongeautoriseerd zijn gedownload. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de documenten verspreid zijn. Op dit moment is bij Nedap het onderzoek naar de gedownloade documenten nog gaande.

Heeft u vragen over dit beveiligingsincident?
Voor vragen kunt u mailen met privacy@hetlaar.nl.
Privacy en beveiliging van gegevens zijn zowel voor Het Laar als voor Nedap zeer belangrijk en hebben doorlopend onze aandacht. Wij betreuren het dan ook dat dit incident heeft kunnen plaatsvinden.