Sleutels nieuwe woonzorglocatie Laarstede overgedragen aan Het Laar

oplevering_laarstede

Op maandag 11 maart heeft aannemer Heerkens van Bavel Bouw de sleutels van het nieuwe woonzorggebouw Laarstede overgedragen aan de bestuurder van Het Laar, Lonneke de Haan.

Lonneke; “Dit is natuurlijk een moment waar we reikhalzend naar uitgekeken hebben. We zijn trots op onze nieuwe woonzorglocatie. Een mooie toevoeging voor ouderen in Tilburg en omgeving.”

Het Laar gaat aan de slag met de inrichting van de nieuwe woonzorglocatie. De nieuwe bewoners kunnen dan binnenkort in een fijne nieuwe woning gaan genieten van een aangename dag!

Laarstede, ontworpen door BiermanHenket Architecten is een stijlvol woonzorggebouw met 67 appartementen voor ouderen bij wie de zorgvraag in complexiteit toeneemt door cognitieve beperkingen zoals dementie.

Meer over Laarstede lees je op onze website.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

pgo

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kunnen wijk(bewoners) bij steeds meer zorgverleners hun (medische) gegevens ophalen. Op dit moment bij bijna elke huisarts in Nederland en bij enkele ziekenhuizen en ggz-instellingen. 

Het Laar is nu ook aangesloten op het PGO. Dit betekent dat (wijk)bewoners in hun PGO ook de (medische) gegevens kunnen ophalen uit hun elektronisch dossier bij Het Laar (ONS). Meer informatie over het PGO is te vinden op PGO.nl  

Zo ondersteunt Het Laar bewoners om meer grip te krijgen op hun gezondheid.

‘Vergeet Me Niet’

Informatie over dementie en wilsbekwaamheid in Het Laar

Maandag 28 november is er een speciale ‘Vergeet Me Niet’- avond in Het Laar. De gratis toegankelijke informatieavond staat in het teken van dementie en is voor (buurt-) bewoners, familie, naasten, medewerkers, vrijwilligers en alle andere belangstellenden.

We kijken samen naar de documentaire ‘Dokter Kees’ (Zoekend naar de wil van Willy). Deze documentaire gaat over ethische dilemma’s van euthanasie en wilsbekwaamheid in lastige situaties. Wanneer kun je nog zelf beslissen of je wilt leven? Mag op basis van een wilsverklaring euthanasie worden verleend? Het is een documentaire over de zoektocht van een arts naar de wil van zijn patiënt.

Na de vertoning vindt een nagesprek plaats onder leiding van Jesse van Venrooij, regisseur van de documentaire en ‘dokter Kees’ van Gelder, specialist ouderengeneeskunde.

U bent van harte welkom op maandag 28 november: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang programma om 20.00 uur in Het Laar, Generaal Winkelmanstraat 175, Tilburg.

Techniek verlicht het werk!

15 december namen de collega’s van Laarhoven, waar de bewoners met intensieve zorg van Het Laar wonen, een nieuw verpleegoproepsysteem in gebruik. Met het uitgangspunt Aangenaam wonen, leven met zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en vanuit veiligheid gaan we aan de slag met de slimme techniek van #Ascom.

Deze techniek vervangt het systeem dat Het Laar ruim 10 jaar geleden in gebruik nam en door veroudering aan vervanging toe was. Dat systeem was toen al vooruitstrevend en heeft ervoor gezorgd dat bewoners met dementie kunnen gaan en staan waar ze willen. Er zijn enkele bewoners met een polsbandje die hun etage of Het Laar niet kunnen verlaten. Met het nieuwe systeem kunnen we deze leefcirkels nog verder uitbreiden.

Met de nieuwe techniek kunnen we nog meer. Als een bewoner met het polsbandje een alarmoproep doet, kan de zorgcollega nu ook zien om wat voor soort alarmoproep het gaat en waar de bewoner alarm slaat.

Leefstijlmonitoring
Nieuw is ook de leefstijlmonitoring door de inzet van sensoren die beweging registreren. Sensoren staan alleen aan wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld in de nacht om onze medewerkers te laten weten of een bewoner (langer) uit bed is. In dat geval komt er een alarm en kunnen wij kijken of alles goed gaat. De inzet van sensoren en het tijdsinterval kan voor elke bewoner en sensor anders zijn. De sensoren worden in Laarhoven in ieder appartement geplaatst. Op andere afdelingen kunnen in een volgende fase de sensoren op maat in een appartement worden aangebracht. Zo krijgen we meer zicht op het levensritme van bewoners. Bewoners houden hun privacy en zorgcollega’s worden gealarmeerd als er zich onverwachte zaken voordoen.

Meer weten?
Bekijk het filmpje.