Actuele informatie Covid-19

19 september, 2020

Op deze pagina houdt Het Laar u op de hoogte van het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom Covid-19. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Daar vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden. Het Laar volgt de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM heeft tevens een webpagina ingericht met informatie voor zorgprofessionals. Vanzelfsprekend volgen wij deze pagina nauwlettend.

 

Laatste nieuws 17 september

De berichten in de media laten zien dat het aantal Covid19-besmettingen in Nederland ernstig toeneemt. Besmetting schijnt vooral te gebeuren in de privésfeer, bij bijeenkomsten, feestjes en etentjes. Juist daar waar mensen elkaar goed kennen en elkaar vertrouwen is het moeilijk om anderhalve meter afstand te houden. Deze afstand is echter een van de maatregelen die aantoonbaar werkt en dus van groot belang is.

In Het Laar blijven we alert op de hygiënemaatregelen. We doen al het mogelijke om te voorkomen dat er besmettingen optreden. We spreken elkaar aan om de anderhalve meter afstand te bewaken en te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. We zien dat mensen het houden van de anderhalve meter afstand moeilijk vinden. Om verspreiding van het virus onder bewoners en medewerkers te voorkomen is dit echter van groot belang. Niet alleen voor u als bewoner maar ook voor onze medewerkers. We hebben hen hard nodig om u de zorg te kunnen blijven bieden.

We vragen ieder met klem om alert te blijven en afstand te bewaren. Praat hierover met uw naasten, spreek elkaar erop aan. Want alleen door samen te zorgen voor een goede hygiëne kunnen we er voor zorgen dat zo min mogelijk besmettingen zullen plaatsvinden en Het Laar alle deuren, waaronder die van het restaurant, open kan houden voor bezoek.

 

Laatste nieuws 27 augustus

De persconferentie van vorige week door premier Rutte laat zien dat het aantal Covid 19-besmettingen toeneemt. Dat schijnt vooral te gebeuren in de privésfeer, bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes en vriendengroepen. Kortom, waar mensen elkaar kennen en elkaar vertrouwen, daalt de bereidheid om anderhalve meter afstand te houden. Wat onder elkaar misschien veilig voelt, kan dus feitelijk schijnveiligheid zijn.

In Het Laar doen we een beroep op de bewoners om ook achter de voordeur alert te zijn. Met het dalen van de temperatuur ventileren ze wellicht het appartement minder. We vragen ze als ze thuis mensen ontvangen om ook daar op de anderhalve meter te letten. Bij drukker bezoek zoals bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje, wijzen we ze op de mogelijkheid om ruimtes te huren binnen Het Laar die plaats bieden aan meer bezoekers. Daarvoor kan contact opgenomen worden met Manager Horeca Eric de Bakker.

In Het Laar blijven we alert. We kijken waar ruimte is om meer mogelijk te maken voor onze bewoners, mét inachtneming van de anderhalve meter. Zo laten we inmiddels de muziekgroepen elk twee keer optreden. Door het publiek in twee groepen te delen krijgt iedereen de kans om de concerten te kunnen bijwonen. Tevens verkennen we op dit moment de mogelijkheden om Chapeau! in de avonduren extra in te zetten zodat meer bewoners samen kunnen eten in het restaurant tijdens speciale diners. Bezoekers zijn ook welkom in Chapeau! van 10.00 uur tot 16.30 uur en na 18.00 uur.

 

Laatste nieuws 12 augustus

Covid-19 en de bijbehorende maatregelen kunnen onder de bewoners van Het Laar nog steeds tot onzekerheid, verdriet en zorgen leiden. In Het Laar vinden we het belangrijk om hier ondersteuning in te blijven bieden. Onze geestelijk verzorger Paulien van Bohemen neemt graag de tijd om stil te staan bij gevoelens van eenzaamheid of somberheid. Bewoners kunnen haar op woensdag, donderdag en vrijdag bellen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bij behoefte aan een gesprek. We nodigen onze bewoners van harte uit hiervan gebruik te maken.

 

Laatste nieuws 30 juli

Covid-19 blijft het nieuws domineren. Nadat -versneld- vele versoepelingen in de Covid-19 aanpak en maatregelen zijn doorgevoerd, zien we in Nederland en omringende landen weer een kentering. We ontvangen berichten dat het aantal Covid-19 besmettingen weer toeneemt. Een ontwikkeling die we vanzelfsprekend nauwgezet volgen.

Nederland zit op dit moment midden in de vakantieperiode. Bezoekers van onze bewoners gaan er lekker tussenuit. Een welverdiende vakantie lonkt. Velen blijven in Nederland, maar er zijn ook mensen die kiezen voor een vakantie in het buitenland.

Op www.nederlandwereldwijd.nl is per land een reisadvies beschikbaar. In dit reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat informatie over de veiligheid van een land. Het helpt om de risico’s in een land beter in te schatten.

Bezoekers aan uw naaste die teruggekomen zijn uit een gebied met ernstige veiligheids-risico’s (reisadvies oranje) of zeer ernstige veiligheidsrisico’s (reisadvies rood) vragen wij het advies op te volgen zoals geplaatst op nederlandwereldwijd.nl. Vaak betekent dit dat reizigers dringend wordt geadviseerd om na aankomst 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Dat betekent dan ook dat deze bezoekers, hoe vervelend ook, deze twee weken niet bij uw naaste op bezoek kunnen komen. Het Laar vertrouwt daarbij op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Graag wensen we u en uw naasten een mooie, veilige en gezonde zomerperiode toe.

 

Laatste nieuws 23 juli

Het is inmiddels vier maanden geleden dat er voor het laatst een activiteitenoverzicht van een complete maand in Het Laar gemaakt kon worden. Gelukkig kunnen we vanaf augustus eindelijk weer het programma gaan draaien zoals we gewend zijn en mogen we de bewoners weer uitnodigen in Chapeau! voor optredens en vertellingen.

We trappen af met een typisch Tilburgse vertelling, bewoners kunnen bloemschikken in het atelier, we gaan twee bijzondere optredens zien en er draaien weer films in de Laarbioscoop.

Dit is nog maar een greep uit de activiteiten in augustus. Uiteraard vindt alles plaats in een aangepaste vorm, zodat we kunnen blijven voldoen aan de Covid-19 maatregelen die helaas nog steeds hard nodig zijn, maar dat laat de pret niet drukken! Kijk hier voor het overzicht!

 

Laatste nieuws 8 juli

Vanaf maandag 13 juli is restaurant Chapeau! weer toegankelijk voor gasten. ‘s Ochtends, ‘s middags en het begin van de avond kan er weer van de kleine kaart gekozen worden: een lekker belegd broodje, portie bitterballen, cappuccino of een wijntje, we verwelkomen u en uw familie graag in Chapeau!

Dit is mogelijk op de volgende momenten van maandag t/m zondag:
– Tussen 10.00 – 11.30 uur
Tussen 11.30 – 13.30 uur is het restaurant alleen toegankelijk voor bewoners
– Tussen 13.30 – 16.30 uur
Tussen 16.30 – 18.30 uur is het restaurant alleen toegankelijk voor bewoners
– Tussen 18.30 – 19.30 uur

 

Laatste nieuws 25 juni

We zijn heel blij dat Het Laar na overleg met de bewoners- en ondernemingsraad vanaf 26 juni haar deuren weer onbeperkt kan openstellen voor bezoek. Minister De Jonge gaf in zijn persconferentie van 24 juni aan dat het bezoek aan bewoners niet meer beperkt hoeft te worden als een locatie vrij is van besmettingen. Bewoners kunnen hierdoor net als iedereen samen zijn met hun naasten. Dit betekent dat de bewoner niet meer gebonden is aan vaste bezoekers en tijdsblokken waarbinnen bezoek mogelijk is. Wel blijven de basis hygiëneregels van toepassing.

Wat zijn deze basis hygiëneregels?

Bij klachten vragen wij de bewoner in zijn/haar appartement te blijven en zich te laten onderzoeken/testen.
Was vaak uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze na gebruik weg, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand van anderen en vermijd drukte. Iedereen heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Voor het behouden van de 1,5 meter afstand blijven we in het bijzonder aandacht vragen.

Wat vragen wij aan bezoekers?

Wij vragen bezoekers eveneens bovengenoemde hygiëneregels na te leven.
Bezoekers vragen wij zich bij binnenkomst in Het Laar te registeren. Dit is belangrijk voor een eventueel bron- en contactonderzoek bij een uitbraak van het virus. Het controleren en temperaturen van bezoekers komt te vervallen. Dit geldt eveneens voor de voorafgaande melding van het bezoek via Caren of telefonisch aan het team.
We adviseren bezoekers om, bij het bezoek, een mondkapje te dragen. Dit advies is ingegeven door het feit dat het aanhouden van 1,5 meter afstand in Laarhoven niet altijd mogelijk is. Deze mondkapjes worden u via de receptie van Het Laar ter beschikking gesteld.
Bezoekers van Laarhoven kunnen hun naaste zelf ophalen in de gemeenschappelijke huiskamer, maar kunnen daar niet plaatsnemen. Wij vragen bezoekers naar het appartement te gaan of gebruik te maken van de themaruimte achter in de gang. Tevens is het mogelijk om samen met uw naaste de diverse tuinen van Het Laar te bezoeken. U kunt uw naaste ook bij u thuis uitnodigen.
Wij vragen uw begrip dat Restaurant Chapeau!, als gevolg van het beperkte aantal couverts door de 1,5 meter afstandsregel, tot nader bericht uitsluitend bestemd is voor Laarbewoners.

Het onbeperkt ontvangen van bezoek is alleen mogelijk wanneer er in Het Laar geen COVID-19 besmette bewoners zijn. Bij een positieve test op COVID-19 onder één van onze bewoners zijn we genoodzaakt om de verruiming van de bezoekersregel weer deels terug te draaien. Laten we met elkaar op alle mogelijke manieren voorkomen dat dit nodig is.

 

Laatste nieuws 18 juni

In afwachting van de persconferentie van volgende week treffen we intern opnieuw voorbereidingen om de bezoekregelingen volgende week opnieuw te versoepelen. Registratie van bezoek blijft echter tot nader order nodig.

Tegelijkertijd blijven we waakzaam en treffen evenzo goed voorbereidingen, mocht er een nieuwe besmetting geconstateerd worden. In dat geval zullen we niet besluiten tot een lockdown, maar per etage/afdeling maatregelen treffen.

 

Laatste nieuws 11 juni

Het Laar is al meer dan een maand Covid-19 vrij.

Per 15 juni voeren we opnieuw versoepelingen door voor het brengen van een bezoek aan de Wlz-bewoners en de huurders van Het Laar.

Wlz-bewoners kunnen een of twee vaste bezoekers ontvangen. Dagelijks één keer bezoek is toegestaan, met maximaal twee personen tegelijk. Huurders kunnen naast de huidige vaste bezoeker nog drie andere vaste bezoekers aanwijzen. Dagelijks één keer bezoek is toegestaan, met maximaal twee personen tegelijk. Alle bewoners kunnen een ommetje rond Het Laar maken.

Huurders kunnen er sinds een week voor kiezen om zich geheel buiten Het Laar te begeven, mensen te bezoeken en boodschappen e.d. te doen. Tot nader order kunnen ze dan niet gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten in Het Laar zoals het restaurant e.d.

Huurders, bewoners Wlz en hun contactpersonen hebben over het bovenstaande gedetailleerde informatie ontvangen.

 

Laatste nieuws 8 juni

De bezoekregelingen voor bewoners Wlz en huurders zijn deze week verruimd. Naar verwachting zullen na 15 juni opnieuw versoepelingen ingevoerd worden. Huurders, bewoners Wlz en hun contactpersonen hebben hierover gedetailleerde informatie ontvangen.

 

Laatste nieuws 4 juni

In Het Laar wonen veel huurders. Ook zij zijn in hun bewegingsvrijheid beperkt wegens preventie tegen Covid-19. Voor de huurders gelden binnenkort speciale versoepelingsmaatregelen. Vrijdagmiddag 5 juni worden er tussen 14.00 en 16.00 uur drie bijeenkomsten speciaal voor de huurders georganiseerd. Daar kunnen ze met al hun vragen terecht over deze maatregelen. De huurders hebben daarover op 4 juni een brief ontvangen.

 

Laatste nieuws 3 juni

Vorige week zijn we gestart met de invoering van een bezoekersregeling in Het Laar. Wij zijn bijzonder blij dat we een volgende stap kunnen zetten in het verder versoepelen van deze bezoekersregeling. In het kort komt het er op neer dat de vaste bezoeker van de bewoner vanaf 4 juni meerdere keren per week op bezoek kan komen. Voor Laarhoven geldt dat vanaf 8 juni. Er wordt nog steeds gewerkt met tijdsblokken.

Daarnaast kunnen onze zelfstandig wonende huurders zich vanaf 4 juni buiten Het Laar begeven. Zolang we nog met preventiemaatregelen ter voorkoming van Covid-19 werken, betekent dat dat de huurder die daarvoor kiest, tot nader order geen gebruik kan maken van gemeenschappelijke ruimten en faciliteiten en andere centraal georganiseerde activiteiten.

Over de precieze afspraken van deze genoemde versoepelingen zijn alle bewoners, contactpersonen en medewerkers geïnformeerd.

Vanaf maandag 8 juni 2020 stoppen we voor alle bewoners met de boodschappen-, was- en postservice. Hiertoe is besloten aangezien de mogelijkheden voor onze bewoners om hiervoor zelf zorg te dragen zijn toegenomen, al dan niet in overleg met hun naasten.

 

Laatste nieuws 2 juni

In Het Laar worden weer wat clubs opgestart voor onze bewoners. Op deze website kun je meer informatie daarover vinden onder Activiteiten.

 

Laatste nieuws 27 mei

We hebben er lang naar uitgekeken: een versoepeling van de bezoekersregeling. Vanaf maandag 25 mei jongstleden hebben we één vast persoon per bewoner de mogelijkheid geboden om hun naaste in Het Laar te bezoeken. De eerste dagen van de week zijn naar tevredenheid verlopen.

In de week van 1 tot en met 5 juni zetten we de huidige bezoekersregeling voort en gelden dezelfde procedurele afspraken. In Het Laar spreiden we het bezoek en werken we met tijdsblokken waarbinnen het bezoek mogelijk is. Alles is er op gericht om de versoepeling van de bezoekers-regeling op een verantwoorde en beheersbare wijze uit te voeren.

 

Laatste nieuws 25 mei

Vanaf vandaag krijgen onze bewoners weer bezoek in hun appartement van familie of vrienden. Voorzichtig en met inachtneming van alle maatregelen zetten we deze stap, op weg naar telkens een stapje meer. Alleen samen kunnen we dit! We wensen onze bewoners een prettige hereniging toe.

 

Laatste nieuws 20 mei

De persconferentie van 19 mei j.l. gaf de zo lang verwachte lucht en ruimte: er kan vanaf 25 mei weer bezoek in Het Laar komen! We hebben onze bewoners en contactpersonen per brief op de hoogte gesteld en wensen hen een fijn bezoek toe. Eindelijk weer eens samen zijn in het appartement!

 

Laatste nieuws 19 mei

Inmiddels is de dameskapper ook weer begonnen in Het Laar. In afwachting van de persconferentie van premier Rutte van 19 mei zijn we druk bezig om Het Laar voor te bereiden op de te verwachten versoepeling in de bezoekregeling. We zullen ons ook dan dienen te houden aan de regelgeving van de veiligheidsorganen. Wanneer bezoek weer toegelaten wordt, is nu nog niet bekend. De bewoners en de eerste contactpersonen zullen op de hoogte worden gehouden per brief.

 

Laatste nieuws 11 mei

Vandaag, 11 mei, is de herenkapper weer begonnen in Het Laar. Ook de pedicure van Het Laar is weer beschikbaar op afspraak.

 

Laatste nieuws 8 mei

Een bewoner van Laarakker is 7 mei uit het ziekenhuis thuisgekomen in Het Laar met een Covid-19 besmetting. Vanzelfsprekend wordt alle voorzichtigheid in acht genomen en wordt deze bewoner geïsoleerd verpleegd in het eigen appartement.

 

Laatste nieuws 6 mei

We zijn voorzichtig begonnen het leven van de bewoner te veraangenamen door op gezette tijden het appartement te kunnen verlaten. Het restaurant is voor de maaltijd weer geopend, we zijn gestart met koffiemomenten voor de etages apart, de winkel van Prins Heerlijk is weer geopend. De gebedsdienst wordt op verschillende plekken binnen aangeboden en het Meer Bewegen voor ouderen is ook weer op twee momenten opgestart. De tuinen zijn altijd al open geweest, en zo ook zijn de tuinconcerten al 7 weken vaste prik. Op Bevrijdingsdag hadden we een fantastische act voor onze bewoners! Straattheatergezelschap Close-Act zette met White Wings een onvergetelijke show neer. Dit gezelschap verkeert door Covid-19 crisis in zwaar weer. Laten we hopen dat ze het gaan redden, want wat een prachtig spektakel was dit!

 

Laatste nieuws 30 april

We zijn verheugd te kunnen informeren dat op dit moment in Het Laar geen sprake is van nieuwe Covid-19 besmettingen. De getroffen maatregelen lijken effect te hebben. Een resultaat dat we samen hebben bereikt!

 

Laatste nieuws 29 april

Gelukkig kunnen we melden dat het aantal besmettingen zeer laag is, het gaat echt de goede kant op! De maatregelen werpen hun vruchten af. Maar we zijn genoodzaakt ze nog tot nader order na te volgen. Ook Het Laar blijft hierin de richtlijnen van het RIVM volgen.

Wij zijn blij te kunnen melden dat we de Ontmoet & Groet momenten hebben kunnen uitbreiden. Voor Laarzicht hebben we zelfs een extra ontmoetplek gemaakt. Nu kunnen er dubbel zoveel afspraken ingepland worden voor deze bewoners.

Aan de andere kant zien we dat het aantal reserveringen zeer hoog is, waardoor sommige bewoners pas medio mei hun eerste bezoek zouden kunnen ontmoeten. Al onze bewoners willen graag visite krijgen. Het is ons opgevallen dat een aantal personen meerdere afspraken per bewoner heeft ingepland, wij zijn helaas genoodzaakt die te verwijderen. Zo kunnen we iedereen aan bod laten komen. We beseffen dat er grote families zijn die met meerdere mensen op bezoek willen komen. We kunnen het normale bezoeken met deze Ontmoet & Groet nooit helemaal vervangen. We hopen dat iedereen rekening met elkaar houdt.

 

Laatste nieuws 24 april

We zijn voorzichtig tevreden, het gaat nog steeds de goede kant op met de Covid-19 besmettingen in Het Laar. Inmiddels kunnen de bewoners van Laarzicht en Laarakker vanaf deze week weer kiezen om in het eigen appartement te blijven eten, of toch weer de gang naar restaurant Chapeau! te maken. Langzaamaan maken steeds meer bewoners van deze gelegenheid gebruik. In Chapeau! worden de regels van afstand goed nageleefd. Ontmoet & Groet, waar de bewoners en hun familie elkaar kunnen spreken, loopt storm. We hebben de plekken uitgebreid waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en de woensdagmiddag is er specifiek bij gekomen voor Laarzicht. Op dit moment is het nog even puzzelen om de personele bezetting bij deze plekken rond te krijgen. Vanaf medio volgende week zal dit rond zijn. We proberen tevens georganiseerd te krijgen om in de weekenden ook mogelijkheden te creëren. We houden u op de hoogte.

 

Laatste nieuws 22 april

In de persconferentie van minister-president Marc Rutte, 21 april j.l., is benoemd dat de richtlijnen over het sluiten van de verzorgings- en verpleeghuizen in Nederland voor bezoek gehandhaafd blijven. In Het Laar volgen we deze richtlijn van het RIVM. Wel zijn we vanaf maandag 20 april gestart met Ontmoet & Groet. Op een veilige manier kunnen bewoners bezoek ontvangen, zien en met ze praten. We merken dat dit echt storm loopt, en bijna alle plekken zijn al bezet! Tot nu toe loopt het reserveringssysteem tot half mei. We gaan dat verder open zetten. Ook zoeken we nu naar manieren om meer plekken en ruimere tijden voor bezoek te creëren. We hopen die verruiming einde deze week te kunnen aanbieden.

 

Laatste nieuws 21 april

Het gaat de goede kant op met de Covid-19 besmettingen in Het Laar. Vanaf vandaag is de speciale afdeling waar bewoners geïsoleerd verpleegd worden gesloten. Een zeer klein aantal bewoners wordt op dit moment in het eigen appartement geïsoleerd verpleegd. Een bewoner ligt nog in het ziekenhuis. Alle bewoners zijn gelukkig aan de beterende hand.

Sinds gisteren zijn we gestart met Ontmoet & Groet, vanaf vandaag kunnen ook onze huurders bezoek ontvangen op de door ons volgens de richtlijnen ingericht plekken. Familie kan zich online inschrijven voor het bezoek.

 

Laatste nieuws 20 april

Vandaag gaan we in Het Laar beginnen met Ontmoet & Groet. Om onze bewoners in het contact met hun familie te kunnen ondersteunen, hebben we drie plekken in Het Laar ingericht waar ze elkaar kunnen zien en gesprekken kunnen voeren. Deze plekken zijn ingericht volgens de richtlijnen, mensen kunnen elkaar niet aanraken, maar zien elkaar door glas heen. Er zijn gemakkelijke zitjes ingericht en per bewoner zijn twee personen toegestaan. Familie kan zich online inschrijven, we kunnen nu al melden dat het storm loopt! Ook voor onze huurders gaan we dit snel organiseren.

Familie kan moeder na 5 weken weer van dichtbij zien en spreken

Laatste nieuws 15 april

We zien dat de groei van de Covid-19-besmettingen in Nederland licht aan het afnemen is. Toch blijft het denkbaar dat het virus zich nog verder kan verspreiden. Daarom blijven we in de hoogste staat van paraatheid werken. Het Laar houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgt de geldende adviezen vanuit het RIVM om verspreiding tot een minimum te beperken. De focus en aandacht blijft in deze tijd uitgaan naar de zorg aan onze bewoners en thuiszorgcliënten, waarbij we hen en onze medewerkers zo goed mogelijk beschermen tegen het virus. We zetten ons maximaal in om de continuïteit en kwaliteit van de zorg in goede banen te leiden. Ook in deze tijd blijven we dagelijks fijne momenten voor de bewoners creëren.

Bij een besmetting binnen een van de gebouwen van Het Laar informeren wij uiteraard direct de bewoner/eerste contactpersoon en directbetrokkenen van de afdeling. Ook in Het Laar hebben we te maken met besmettingen met het virus. We kunnen melden dat het aantal besmettingen tot nu toe gelukkig beperkt lijkt.

Bij een verdenking van Covid-19 verplegen we de bewoner geïsoleerd in het eigen appartement. Onze medewerkers dragen persoonlijke beschermingsmiddelen bij de verzorging conform de richtlijnen van het RIVM en uiteraard vertaald naar de persoonlijke situatie.  Als een besmette bewoner veel zorg vraagt of niet in het appartement wil of kan blijven, dan verplaatsen wij de bewoner naar een apart ingerichte afdeling. Hier dragen medewerkers gedurende de gehele dienst persoonlijke beschermingsmiddelen. Als een bewoner drie dagen klachtenvrij is, kan deze terug naar het eigen appartement.

De eerste dagen blijven we kritisch signaleren of het goed blijft gaan en bij eventuele terugval starten we meteen weer gedurende de hele dienst met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medewerkers met verkoudheidsklachten, hoesten of  koorts werken niet. Er zijn voldoende medewerkers om continuïteit van zorg te waarborgen. Voor het testen van medewerkers volgen we eveneens de richtlijnen van RIVM en GGD. Ook houden we rekening met ‘kwetsbare’ medewerkers.

Voor onze bewoners zijn het nu eenzame tijden door het annuleren van gezamenlijke activiteiten, sluiting van restaurant Chapeau! en natuurlijk het wegblijven van bezoek. Waar we ons anders in Het Laar zo inzetten voor een bruisend leven vraagt dat nu om een andere, creatieve invulling. We zetten ons in om op gepaste wijze activiteiten te blijven aanbieden. Bewoners van Laarhoven en bezoekers van de Laarsuite krijgen een eigen activiteitenprogramma. Alle bewoners ontvangen meerdere keren per week een informatiebrief met nieuws, interne mededelingen en een puzzeltje of ander vermaak. Er zijn de meest fantastische initiatieven en acties ontstaan samen met muzikanten zodat we meerdere keren per week optredens aanbieden op drie verschillende plekken in de tuinen van Het Laar. Zelfs de wekelijkse gebedsdienst wordt buiten aangeboden. Medewerkers skypen of facetimen met bewoners en familie. We gaan deze week starten met Ontmoet & Begroet: op verschillende plekken bij de terrassen en de tuinen van Het Laar zullen bewoners op gepaste afstand in contact kunnen zijn met hun familie.

Uiteraard staan ook daarbij de maatregelen en de gezondheid van ieder voorop.

 

Laatste nieuws 3 april 

Binnen Laarhoven, de locatie voor intensieve zorg, is een besmetting met Covid-19 vastgesteld. Volgens de richtlijnen van het RIVM en op advies van de arts is deze bewoner direct geïsoleerd verpleegd toen de klachten ontstonden en is er volgens protocol gehandeld. Wij blijven de situatie en alle ontwikkelingen in onze omgeving nauwlettend in de gaten houden in het belang van al onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers. De contactpersonen en medewerkers van de locatie zijn geïnformeerd. We wensen de bewoners en de familie/naaste(n) veel beterschap en sterkte toe.

 

Laatste nieuws 31 maart 2020

Het is een rare tijd, Covid-19 houdt de wereld in de greep. Het Laar stelt alles in het werk om verspreiding van het virus tegen te gaan. We zetten maximaal in op het creëren van een veilige woon- en werkomgeving voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Het Laar blijft in ieder geval gesloten voor bezoek tot tenminste 28 april 2020.

Wat maken we zo allemaal mee?

De afgelopen week was een drukke week waarin we alles in het werk stelden om de zorg-,  woon- en werkprocessen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.
We moesten soms wisselende berichten met onze bewoners en hun naasten communiceren. Want iedere dag kan weer anders zijn. Ook in Het Laar veren we mee met de ontwikkelingen en passen we de processen aan aan de stand van zaken. Daarin krijgen we specialistische ondersteuning van onder andere de ziekenhuishygiënist van het ETZ Tilburg, de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts.

Niet iedere bewoner wordt in de huidige periode nog getest. Onze zorgmedewerkers zijn heel alert op signalen en stemmen direct af met de (huis)arts. In sommige situaties verzorgen we bewoners die een verdenking hebben en die veel zorg vragen of voor wie het heel moeilijk is om in hun appartement te blijven, tijdelijk in de Laarsuite. Deze ruimte is omgevormd tot een woon-/leefomgeving waar bewoners ook overnachten; een apart zorgteam biedt daar de zorg met beschermende maatregelen en heeft de aandacht voor het welzijn van een klein groepje bewoners. Bewoners van Laarzicht en Laarakker B met een Wlz indicatie die een risico lopen op vereenzaming of minder aandacht hebben voor het eten en drinken, kunnen gebruik maken van de Laar Sportief respectievelijk de Laarzaal. De ruimtes zijn volgens de richtlijnen ingericht waardoor sprake is van voldoende afstand tot elkaar.

Sociale afstand heeft een grote impact op de bewoners. We zetten ons heel sterk in om de bewoners vermaak en afleiding te bieden. Dagelijks verzorgen we concerten op drie verschillende plekken in de tuinen van Het Laar, zodat alle bewoners daarvan vanuit hun appartement kunnen genieten. De concerten worden ook live gedeeld op facebook; veel familieleden kijken dan mee en zien hun vader of moeder zwaaien vanaf het balkon. Dagelijks verspreiden we samen met de maaltijd een nieuwsbrief met het laatste Laarnieuws en een puzzeltje voor de bewoners. Er is een sociaal team ingericht dat extra aandacht heeft voor bewoners die dat kunnen gebruiken. Medewerkers skypen of facetimen regelmatig met de bewoner en zijn of haar familie.

Met het sluiten van Het Laar hebben we een heel logistiek proces ingericht. Medewerkers van de horeca en enkele vrijwilligers brengen de boodschappen, het wasgoed, de post en de maaltijden bij de bewoners thuis.

De sociale afstand heeft ook impact ook op de medewerkers. We zien dat onze medewerkers en hun familie daar heel erg zorgvuldig mee omgaan. Ook op hun leven legt Covid-19 beslag. Iedereen is doordrongen van de ernst van de zaak.  Voor onze medewerkers hebben we ook extra ondersteuning geregeld. Hartverwarmend zijn de vele cadeaus die we krijgen voor onze bewoners en de zorgmedewerkers.

Uiteraard blijven we nauwgezet de richtlijnen van het RIVM volgen en ontwikkelen onze protocollen zich naar gelang de laatste inzichten.

We willen iedereen danken voor alle extra inspanningen die geleverd worden om Covid-19 het hoofd te bieden. Dit lukt alleen wanneer we er gezamenlijk onze schouders onder zetten.

 

Laatste nieuws 23 maart

In Het Laar zijn er helaas twee nieuwe Covid-19-besmettingen binnen het verzorgingshuis geconstateerd. Alle passende maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM worden getroffen.

 

Laatste nieuws 20 maart

Besmetting in gebouw Laarzicht van Het Laar

Gisteren is een zelfstandig wonende huurder van Het Laar positief getest op Covid-19. Hierna zijn in overleg met het crisisteam aanvullende maatregelen tegen verdere verspreiding getroffen. Tevens is gisteren door de overheid besloten om in navolging van de maatregelen in Brabant, nu ook in geheel Nederland alle woonzorgcentra te sluiten voor bezoek.

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de bewoners de bescherming te bieden die nodig is en tevens de medewerkers op een veilige wijze hun werk te kunnen laten doen. Wij betreuren het zeer om deze maatregelen door te moeten voeren, maar alleen als we ons gezamenlijk in Nederland strikt aan deze richtlijnen houden, kunnen we de gevolgen van het virus beperken.

 

Laatste nieuws 16 maart

INFORMATIE over de preventiemaatregelen tegen Covid-19

In het voorkomen van besmetting en verspreiding van Covid-19 treft Het Laar diverse preventieve maatregelen. Het Laar heeft tot op heden geen bewoners en medewerkers in huis met het virus of verdenkingen van besmetting. We zetten alles op alles om dat zo te houden. Een speciaal hiervoor opgericht team coördineert dagelijks de te ondernemen acties.

 

Het Laar treft strenge maatregelen tot en met 6 april 2020:

Geen bezoek
Het Laar is vanaf heden gesloten voor bezoek. Het is een moeilijke beslissing die we hebben genomen mede op basis van het landelijke advies. Het Laar zet zich extra in om bewoners zoveel mogelijk aandacht te geven en gezellige, ontspannende momenten te bieden. We ontwikkelen nu versneld allerlei nieuwe activiteiten.

Bewoners ophalen
Het is tijdelijk niet mogelijk om een bewoner van Het Laar op te halen voor bijvoorbeeld een avondje uit, een weekend weg of een verjaardag. Wij vragen uw begrip; iedere beweging van bewoners buitenshuis in gezelschap van anderen vormt immers een risico op besmetting voor de bewoner en de omgeving.

Het Laar gesloten voor wijkbewoners
De praktijk in Het Laar voor ergotherapie en fysiotherapie is voor bewoners uit de omringende wijken gesloten. Dit geldt eveneens voor de bloedprikdienst en de dagbesteding (Laarsuite). Voor bewoners in Het Laar die gebruik maken van de Laarsuite continueren we deze dienstverlening.

Boodschappen
We weten dat familieleden en vrienden vaak boodschappen meenemen voor bewoners. U kunt dit blijven doen, graag zelfs. Alleen vragen wij u om de boodschappen bij de receptie van Het Laar af te geven. Zij zorgen er vervolgens voor dat de boodschappen in het juiste appartement worden afgeleverd.

Wasverzorging
Ook dragen veel familieleden en vrienden van bewoners zorg voor de was. De was kan worden opgehaald bij de receptie van Het Laar en daar ook weer worden afgegeven. Zo continueren we met elkaar de gebruikelijke ondersteuning van onze bewoners.

Geen diensten door derden in Het Laar
Alle diensten die bij bewoners door ‘derden’ in het appartement worden aangeboden, zoals de schoonheidsspecialiste, de thuiskapper, de pedicure en dergelijke worden tot 6 april gestopt.

Specifieke informatie voor huurders van Het Laar
De huurders van Het Laar wonen zelfstandig. De preventieve maatregelen die Het Laar voor al haar bewoners treft gelden echter ook voor hen. Wij vragen dringend om tijdelijk de sociale contacten te beperken.

Alleen als we gezamenlijk optrekken en hierin onze verantwoordelijkheid pakken kunnen we besmetting en verspreiding van het virus in de woon(zorg)gebouwen van Het Laar tegengaan. We denken uiteraard graag met u mee om uitzonderingen te maken als dat noodzakelijk is.

 

 

Laatste nieuws 13 maart

Nieuw advies RIVM inzake preventie Covid-19

Over de te treffen maatregelen inzake de preventie van Covid-19 stemmen we voortdurend af met het RIVM, de GGD en het ministerie van VWS. Adviezen van deze organen nemen wij over.

Het RIVM adviseert tot en met 31 maart 2020 bij voorkeur geen bezoek. We beseffen dat bezoek voor onze bewoners heel belangrijk is. In die gevallen laten we  maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag toe. Het Laar volgt daarmee de richtlijn van het RIVM. Deze bezoeker mag geen klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts hebben. Bij bovengenoemde klachten mag u Het Laar niet betreden en verzoeken wij u het contact telefonisch te onderhouden.

Wij zijn genoodzaakt deze voorzorgsmaatregelen te nemen. Met deze maatregelen en onze inzet op infectiepreventie werken we hard aan het tegengaan van besmetting. De zorg voor en ondersteuning van onze kwetsbare bewoners staat hierbij centraal.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of telefoonnummer 013-4657700.

 

 

Laatste nieuws 11 maart

Het Laar volgt de richtlijnen van het RIVM en vraagt familieleden en vrienden van bewoners om in ieder geval de komende zeven dagen liever geen bezoek te brengen aan Het Laar. We vragen hen in plaats daarvan telefonisch contact op te nemen met hun relatie in Het Laar. We sluiten hiermee aan op het regionale beleid om de contacten te matigen. Zie hier het bericht van de Burgemeester van Tilburg over nieuwe Covid-19-maatregelen: ‘Even niet langs opa en oma’.

Daarnaast zijn grootschalige activiteiten en bijeenkomsten in Het Laar afgelast. We trachten de samenkomst en verplaatsing van grote groepen mensen in Het Laar zo veel als mogelijk te voorkomen. Vanzelfsprekend communiceren we bij herhaling de belangrijkste maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Dat doen we naar al onze relaties.

Over de te treffen maatregelen om besmetting en verspreiding van Covid-19 tegen te gaan stemmen we voortdurend af met het RIVM, de GGD en het ministerie van VWS. Adviezen en richtlijnen van deze organen nemen wij over.

Omdat niet bekend is hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen, blijven wij u informeren.

 

 

Laatste nieuws 9 maart

Op 6 maart heeft het RIVM voor de inwoners van Noord-Brabant de richtlijnen om verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen aangescherpt. Zij adviseren bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. In navolging van dit advies hebben alle Brabantse zorgorganisaties in overleg met het RIVM/VWS/GGD de volgende richtlijnen opgesteld voor:

Bezoekers/familie:

 • Bezoekers en familie die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet op bezoek in Het Laar te komen.
 • Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet op bezoek te komen. In het belang van onze bewoners en medewerkers vragen wij om uw medewerking. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Bezoekers Laarsuite/Dagbeleving:
Heeft u last van onderstaande klachten:

 • Hoesten
 • (Neus) verkoudheid
 • Koorts
 • Of heeft u onlangs contact gehad met een persoon die positief is getest op het virus? Dan vragen wij u om niet naar Het Laar te komen. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Vrijwilligers:

 • Vrijwilligers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus verzoeken wij dringend niet te komen.
 • Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen u dan ook dringend in deze gevallen niet te komen. In het belang van onze bewoners en alle collega’s vragen wij om uw medewerking.
 • Wanneer er sprake is van verkoudheid, hoesten of koorts wilt u dit dan altijd bij vrijwilligerscoördinator Carin Laros melden. Wij wensen u beterschap en hopen u spoedig weer te mogen begroeten.

Medewerkers:

Voor alle medewerkers binnen onze organisatie (zowel zorgmedewerkers als medewerkers in de ondersteunende diensten) geldt een ander beleid:

 • Medewerkers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus moeten thuisblijven.
 • Alle medewerkers met verkoudheidsklachten EN koorts blijven eveneens thuis. Neem in deze gevallen contact op met je leidinggevende. Wij wensen je beterschap en hopen je spoedig weer te mogen begroeten. We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken.

Volg de voorgeschreven extra hygiënemaatregelen:

Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen; Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Heb je algemene vragen over Covid-19, dan verwijzen we je naar de site van het RIVM. Heb je vragen over Het Laar? Neem dan contact op met de receptie via
013 465 77 00