Organisatiestructuur

Raad van Bestuur

Mevrouw J.G.A.M. van Huijkelom-van Iersel, directeur/bestuurder

Raad van Toezicht

De heer P. Sennema, voorzitter

Mevrouw A.J. Lindhout – Jansen, vicevoorzitter

De heer E.W.T. van den Einden, lid

De heer J.I. de Groot, lid

De heer C.P.M.W. van Haaren, lid

 

Kijk hier voor het organigram.

Kijk hier voor de Statuten & Reglementen Het Laar